Selecciona tu región e idioma

Menú

Features Oslo 28-04-2021

4 min read

Transformatorservice – med sirkulærøkonomi i ryggmargen

Transformatorservice, transformatorverksted. Trafoservice. ABB's transformer repair workshop, transformerservice. Drammen, Norway. 25 January 2010. Photo: Peter Tubaas - ABB
I mer enn 20 år har Hitachi ABB Power Grids sin enhet for Transformatorservice hatt som kjernevirksomhet å forlenge levetiden til eksisterende transformatorer, noe som både reduserer ressursbruken og reduserer kostnader. Opp mot 99 prosent av materialet i en transformator kan gjenbrukes. 

Sirkulær økonomi betyr at ressursene brukes så lenge som mulig og gjenvinnes så mye som mulig - og er en forutsetning for et bærekraftig samfunn. På stadig flere områder blir vi flinkere til å bruke ressursene lenger og til å resirkulere dem på en ansvarlig måte. For Transformatorservice har dette vært kjernevirksomhet siden slutten av 1990-tallet.

Det er i alles interesse at vi kan ta vare på vår infrastruktur for produksjon og overføring av elektrisk kraft på en bærekraftig måte.

- Vi kan gjenbruke opp mot 99 prosent av materialene i en transformator, så vi kjenner oss godt igjen i tankegangen bak en sirkulær økonomi. Man kan jo si at vi har jobbet på denne måten lenge før vi visste hva det het. Å holde ressursene i bruk så lenge som mulig er opplagt en god idé. For transformatorer er det gjenbruk av materiell som gjelder, og måten vi gjør det på er rehabilitering, sier Marianne Bergflødt, salgssjef for Hitachi ABB Power Grids sin virksomhet innen Transformatorservice

Enten kundene er nettselskaper, industriaktører eller kraftprodusenter kan Transformatorservice hjelpe dem med å levere på FNs bærekraftsmål nummer 12 - ansvarlig forbruk og produksjon. Foruten den opplagte miljøgevinsten med mindre materialbruk, redusert avfallsmengde og kutt i energiforbruket, vil kostnadene ved rehabilitering bli lavere enn ved kjøp av ny, og transformatoren vil passe perfekt inn i cellen igjen.

- Noen ganger behøver man en ny transformator, fordi man skal bygge en helt ny installasjon eller man trenger en transformator som innfrir andre og nye krav. I mange prosjekter er det imidlertid aktuelt å vurdere levetidsforlengelse og oppgradering av eksisterende transformator som et alternativ til å kjøpe ny, sier Bergflødt.

Lang levetid - men kan bli lengre

Transformatorer bygget for 30 til 60 år siden har ofte til felles at de er svært solide. Men også transformatorer aldres, og gjennom oljeanalyser og papirprøver vil man kunne avdekke behov for vedlikehold før en feilsituasjon inntreffer.

- Som oss mennesker trenger transformatoren å bli tatt vare på når den blir gammel, men den kan likevel ha lang levetid igjen. Ved rehabilitering forlenger man normalt levetiden med 30-40 år, forteller Marianne Bergflødt.

De store materialgruppene i en transformator er kobber, stål, olje og cellulose. Det aller meste kan gjenbrukes eller gjenvinnes. Transformatorservice i Drammen tilbyr tre nivåer av rehabilitering, og arbeidet kan utføres både på anlegg eller i selskapets servicesenter i Drammen:

  • Grunnleggende rehabilitering
    Alle store komponenter, som kjerne, viklinger, kasse, lokk og olje beholdes. Utvendig overflatebehandles alt, inklusive skifte av instrumenter, mens man filtrerer/regenererer transformatoroljen og tørker viklingene. I mange tilfeller kan ytelsen økes ved litt endringer i kjølekapasiteten.
  • Rehabilitering med omvikling
    Det samme som ovenfor, men i tillegg skifter man ut viklingene fordi prøver av papiret i viklingene viser at de ikke vil tåle nye 30-40 år i drift. Viklingene designes på nytt og tilpasses den eksisterende transformatoren.
  • Rehabilitering med ny aktiv del
    I tillegg til rehabilitering skifter man ut viklingene og kjernen. Dette kalles ny aktiv del. Denne tilpasses den eksisterende transformatorens kasse og lokk. Vanligvis oppgraderes ytelsen.

Felles for alle nivåer er at alle passer inn i eksisterende celle, noe som betyr mindre jobb for kunden, og at graden av gjenbrukt materiale er høy. Dersom viklinger og/eller kjerne byttes ut, så vil kjerneblikket og kobberet i sin helhet gå til gjenvinning.

Transformatorer kan rehabiliteres på anlegg eller ved vårt servicesenter i Drammen
Transformatorer kan rehabiliteres på anlegg eller ved vårt servicesenter i Drammen

Økende interesse for rehabilitering

Hitachi ABB Power Grids sin transformatorvirksomhet opplever stor og økende interesse når det gjelder gjenbruk av transformatorer. Samtidig er det fortsatt mange 30-50 år gamle transformatorer rundt omkring i landet  som med fordel kan rehabiliteres.

- Vi ønsker å dele mer kunnskap om temaet, fordi det bør utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget til transformatoreieren. Det er i alles interesse at vi kan ta vare på vår infrastruktur for produksjon og overføring av elektrisk kraft på en bærekraftig måte, sier Marianne Bergflødt.

Vårt servicesenter tar i mot transformatorer fra hele verden. Nylig valgte en internasjonal industrikunde med syv store transformatorer fra 1970-tallet å rehabilitere samtlige, i stedet for å investere i nye transformatorer.  Det ble gjort ut fra en helhetsvurdering av klima- og miljøavtrykk, kostnader og installasjonstekniske forhold. 

- Kunden sender en og en transformator til vårt  servicesenter og får tilbake rehabiliterte transformatorer med forlenget levetid på 30-40 år. For kunden betyr det lavere kostnader og en enkel installasjon, avslutter Bergflødt. 

Opptak av foredrag "Sirkulær økonomi for transformatorer", fremført under PTK 2021

Flere artikler

Part of categoryFeatures
05-05-2021 | 3 min read

Venter på høststormene for å få satt trådløs overvåking av overspenningsavledere på prøve

Sensorteknologi fra Hitachi ABB Power Grids testes ut av nettselskapet Lyse Elnett i et pilotprosjekt på Ullandhaug transformatorstasjon i Stavanger. Målet er å finne ut om overvåkningen kan effektivisere vedlikehold og styrke forsyningssikkerheten.
Part of categoryFeatures
09-04-2021 | 3 min read

Siste brikke på plass i STATCOM-leveransen til Skillemoen

Step-down-transformatoren fra Hitachi ABB Power Grids ble trygt fraktet de åtte kilometerne fra havnen i Alta til nye Skillemoen transformatorstasjon som bygges for å styrke forsyningssikkerheten i Finnmark.
Part of categoryFeatures
New substation ensures power to Sørøya
14-04-2021 | 3 min read

Ny transformatorstasjon sikrer strømmen til Sørøya

Hammerfest Energi sikrer Breivikbotn i Hasvik kommune pålitelig strømforsyning med en ny transformatorstasjon. Til prosjektet på Sørøya har Hitachi ABB Power Grids levert 66 kV EDI-bryter og 10 MVA 66/22 kV transformator til hovedentreprenør Goodtech.