Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Blog Post Oslo, Norway 07-03-2023

5 min read

Da transformatorfabrikkene sto stille

Oljeprøver kan fortelle oss mye om tilstanden til transformatoren og gi beslutningsgrunnlag for å iverksette nødvendige tiltak for å redusere mulighetene for en feil.

I forkant av  Produksjonsteknisk konferanse 2023 er det lett å slå fast at vannkraft aldri har vært viktigere i Norge. Bransjen har alltid vært spennende, men sjelden så utfordrende og uforutsigbar som nå.  

Hitachi Energy og våre forløpere har vært med opp- og nedturer siden vannkraftens spede begynnelse. Derfor er vi alltid glade for å bidra med vår kompetanse når gode krefter møtes for å diskutere muligheter og utfordringer i bransjen. Vi tror at det aldri har vært viktigere å jobbe på tvers og på langs i hele verdikjeden. Det er vi nødt til å gjøre for å realisere prosjektene vi er avhengige av for å klare omstillingen til en fornybar energiframtid. 

I dag opplever vi at knapphet på materialer og utfordrende geopolitiske omstendigheter forårsaker økende priser og betydelig lengre leveringstider. I det siste har vi sett at dette gjelder spesielt transformatorer. Fabrikkene har fulle ordrebøker i lang tid framover, og de som bestiller en ny transformator må smøre seg med tålmodighet. Slik har det ikke alltid vært. 

Tilgangen på kraft har i Norge vært mer eller mindre synonymt med vekst og velstand. Men selv om den elektrotekniske industrien blomstret i perioden 1880-1920, da «hele verden» skulle elektrifiseres, ble det ble langt dystrere noen år senere. 

For i 1930-årene kollapset verdensøkonomien og ordrene tørket inn. Det kan vi faktisk se spor av i anbudspapirene for levering av nye transformatorer til Hakavik kraftverk i Buskerud. Kraftstasjonen ble satt i drift i 1922 for å produsere kraft utelukkende til elektrifisering av Drammensbanen. På 1930-tallet skulle 16 2/3 hZ-kraftverket utvides med to turbiner, og i anbudet sitt fra 1934 skriver Hitachi Energy-forløperen Per Kure:

«Den uregelmessige og knappe tilgang på ordrer som i de senere år har karakterisert transformatormarkedet, har i höi grad vanskeliggjort våre bestrebelser for å holde fabrikken gående og skaffe arbeidere og funksjonærer beskjeftigelse. Da en transformator som den her offererte representerer en ganske betydelig arbeidsmengde, vil derfor en eventuell bestilling nettop på dette tidspunkt være dobbelt kjærkommen.»

En reparert og rehabilitert transformator ser ut som ny og har levetid som en ny transformator

Per Kure fikk denne ordren og produserte - og leverte - de nye transformatorene på fabrikken på Hasle i Oslo  i 1936. En av transformatorene var fortsatt i drift på kraftstasjonen da jeg besøkte  Hakavik i 2014. Som om ikke det er nok, var det faktisk enda eldre transformatorer i drift der. Vi fant en sprek 92-åring som hadde holdt det gående helt siden åpningen av kraftverket i 1922!  

Når man hører sånne historier blir jeg ekstra stolt over at vi har vært med på elektrifiseringen av Norge siden starten. Den røde tråden går tilbake til  en annen av forløperne våre, Elektrisk Bureau (EB), som fikk oppdraget med å levere de elektriske komponentene til Norges første vannkraftanlegg, Laugstol Brug i Skien i 1885. Tre år senere begynte treforedlingsbedriften å selge overskuddskraften sin og etablerte på den måten landets første kraftmarked. 

Investeringen i vannkraftutbygging har vært en svært lønnsom affære for Norge som nasjon. Før oljen, og ved siden av fisken, var det produksjon og overføring av elektrisitet, fremstilling av elektrisk drevne produkter og eksport av elektroteknisk kompetanse og produkter som la grunnlaget for vekst og velstand. Billig kraft var også fundamentet for den kraftkrevende industrien her til lands.

Nesten 140 år senere fører  Hitachi Energy den  samme arven videre. Det er ikke mange ukene siden vi leverte produksjonstransformator og høyspenningsutstyr til vårt foreløpig siste vannkraftprosjekt på Vestlandet. I tillegg til å levere til energiproduksjon, er vi en vesentlig leverandør av avanserte elektriske systemer til energiforsyning, industri og transport 

Alle vet at det vil komme flere opp- og nedturer. Da er det viktig å ha en robust bransje med økonomisk ryggrad og leverandører som kan stå for kontinuitet gjennom å ivareta eksisterende installasjoner og ikke minst sørge for ytterligere teknologiutvikling innen vannkraft-segmentet. 

Knut Einar Herdlevær

Digital lead, Norway

+47 91 84 60 34

Knut Einar Herdlevær er utdannet MSc Mechanical Engineering fra SDSM&T, USA. Han har over 25 års erfaring fra kraftvirksomheten til ABB, nå Hitachi Energy, i ulike roller innen engineering, produksjon, foretningsutvikling og ledelse. De siste årene har Knut jobbet med utviklingen av Hitachi Energys digitale portefølje i Norge

Hitachi Energy er en global teknologileder som jobber for en bærekraftig fremtid for alle

Part of categoryBlog Post
Åpning av nye hall 12 på Brakerøya. Åpningsseremoni. Innvielse. 25. mai 2011. Foto: Peter Tubaas - ABB
10-06-2022 | 5 min read

Kan digital teknologi erstatte trafoguruene?

Samtidig som mange nøkkelpersoner forsvinner, er det et konstant fokus på riktig bruk av vedlikeholdskroner i kraftbransjen. Sensorer, kommunikasjon og regnekraft gir stadig nye muligheter for transformatoroppfølging, noe som forlenger levetiden til transformatorene og gir en mer pålitelig energiforsyning.

Hitachi Energy Norway AS

Hitachi Energy er en global teknologileder som jobber for en bærekraftig energifremtid for alle.  Vi bistår kunder innen energiforsyning, industri, transport og infrastruktur med innovative løsninger og tjenester gjennom hele verdikjeden. 

Kontakt oss på telefon 21 62 00 00

Dersom du vet hvem du skal snakke med; Tast 1, så kommer du til sentralbordet og blir satt over direkte. Åpningstiden for vårt sentralbord er fra kl. 08.00 - 16.00. Dersom du ikke vet hvem du skal snakke med; Tast 2, så kommer du til vårt Customer Connect Center som er åpent 24/7

Hitachi Energy. Lokale kontaktpersoner

Vår målsetting er å tilfredsstille våre kunders behov og sørge for at kundehenvendelser blir håndtert med god kvalitet og til riktig tid. Her finner du kontaktinformasjon til våre markedsansvarlige og også til øvrig nøkkelpersonell i selskapet.