Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 09-12-2020

3 min read

Hitachi ABB Power Grids-teknologi bidrar til spenningsetting av NordLink og en taktøkning mot et karbonnøytralt energisystem i Europa

Mellomlandsforbindelsen mellom Tyskland og Norge understøtter Europas energisystem og sikrer tilgang til fornybar kraft.

Hitachi ABB Power Grids annonserte i dag spenningsetting av NordLink-forbindelsen, den 623 kilometer lange høyspennings likestrøms-forbindelsen som for første gang knytter sammen det tyske og norske kraftmarkedet.

NordLink er verdens første HVDC Light® bipol likestrøms-forbindelse som overfører 1.400 megawatt (MW) på rekordhøye 525 kilovolt (kV) noe som nær dobler overføringskapasiteten sammenlignet med tidligere installasjoner og forbedrer påliteligheten og tilgjengeligheten i kraftsystemet. Økt integrasjon av fornybar kraft fra begge land kombinert med utnyttelse av ledende teknologi støtter det grønne skiftet.

“Vi er stolte over å bidra til dette banebrytende miljøprosjektet som bringer Europa ett skritt nærmere visjonen om et felles karbonnøytralt energimarked", sier Steffen Waal, administrerende direktør i Hitachi ABB Power Grids i Norge. "Sammen med NordLink-forbindelsens eiere, Statnett og Tennet, bidrar Hitachi ABB Power Grids til utviklingen av et integrert europeisk energimarked som forsynes med fornybar energi og er understøttet av en elektrisk infrastruktur som bidrar til et bærekraftig samfunn"

Photo courtesy of TenneT
Photo courtesy of TenneT

"Vår nye mellomlandsforbindelse, NordLink, er nå i prøvedrift og har startet å utveksle energi mellom landene. NordLink vil både bidra til å nå klimamål og til verdiskaping både på norsk og tysk side av forbindelsen", sier konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett.

“Forbindelsen gir Tyskland tilgang til pålitelige vannkraftressurser og Norge tilgang til Tysklands betydelige andel av vind- og sol-energi. Forbindelsen vil bidra til å styrke forsyningssikkerheten i et europeiske kraftnett som i økende grad forsynes av bærekraftige energikilder", sier Tim Meyerjürgens, Chief Operations Officer, i TenneT.

Via spenningsetting av NordLink-forbindelsen, og bruk av sin HVDC-teknologi, fortsetter Hitachi ABB Power Grids å støtte FNs bærekraftsmål nr. 7: Ren energi for alle.

Hitachi ABB Power Grids har stått for design, engineering og leveranse av de to converter-stasjonene som er lokalisert i Sør-Norge og Nord-Tyskland. Converter-stasjonene er levert til et konsortium bestående av TSOene (Transmission System Operator), Statnett og TenneT, og den statseide tyske utviklingsbanken KfW. Det komplekse prosjektet som omfatter flere lokasjoner, land og kunder ble gjennomført trygt og sikkert og levert til rett tid. Prøvedrift starter denne måneden, og overtagelse er planlagt tidlig i 2021.

a

NordLink er Europas lengste HVDC-forbindelse og har den desidert største  overføringskapasiteten av alle mellomlandsforbindelser i Europa. Forbindelsen benytter HVDC Light-teknologi for å sikre en stabil storskala integrasjon og utveksling av fornybar kraft i Europa.

NordLink-prosjektet utgjør en milepæl i Europas mål om å knytte sammen nasjonale transmisjonsnett for å lage et effektivt og integrert energimarked og vil øke kapasiteten for krafthandel mellom landene. NordLink bidrar også til å akselerere det grønne skiftet gjennom å integrere fornybar kraft både fra større sentrale og mindre distribuerte grønne energikilder. For kundene betyr dette at de får gleden av bærekraftig energi som er produsert i hele regionen.

Om Hitachi ABB Power Grids Ltd.

Hitachi ABB Power Grids er en global teknologileder med nesten 250 års samlet erfaring. Virksomheten sysselsetter rundt 36 000 mennesker i 90 land. Selskapet har hovedkontor i Sveits og bistår kunder innen energiforsyning, industri, transport og infrastruktur gjennom hele verdikjeden og innen vekstområder som bærekraftig mobilitet, smarte byer, energilagring og datasentre. Med velprøvd teknologi, global tilstedeværelse og en uovertruffen installert base balanserer Hitachi ABB Power Grids sosiale, miljømessige og økonomiske verdier. Selskapet har forpliktet seg til å levere gode energiløsninger for en bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende teknologi og digitale løsninger er vi din naturlige partner for et sterkere, smartere og grønnere kraftsystem. https://hitachienergy.com

Get to know more

Contact

Malin Estelli

Kommunikationschef, Sverige

+46107385076