Selecciona tu región e idioma

Menú

Press Release Zurich, Switzerland 13-10-2021

6 min read

Hitachi Energy lanseres

Den globale teknologi- og markedslederen forplikter seg til å fremskynde en bærekraftig energifremtid for alle

Som en oppfølging av pressemelding av 1. juli 2021 kunngjorde den globale teknologilederen i dag sin overgang til Hitachi Energy. Virksomheten, som tidligere het Hitachi ABB Power Grids, ønsker med dette å styrke sin forpliktelse til å fremskynde en bærekraftig energifremtid for alle.

Fra det globale hovedkontoret i Zürich, Sveits, uttaler Claudio Facchin, CEO i Hitachi Energy, i dag: 

"I Hitachi Energy kjemper vi for en fornybar energiomstilling som haster, gjennom innovasjon og samarbeid. Det er mange veier til en karbonnøytral fremtid. For å håndtere den globale utfordringen dyrker vi mangfold i globale team som sammen utvikler troverdig lidenskap og varig eierskap. Han legger til, "Innen 2050 vil etterspørselen etter løsninger for elektrifisering nærmere dobles1, og elektrisitet vil være ryggraden i hele energisystemet. Hitachi Energy har utviklet mange av de banebrytende teknologiene som er nødvendige for å fremskynde en bærekraftig energiframtid for alle. Vi vil anstrenge oss for å fortsette å bryte barrierer innen innovasjon. Å holde løftet om en karbonnøytral fremtid vil kreve lidenskap, tillit og innovasjon, noe som vil komme dagens og fremtidens generasjoner til gode. Med vårt nye navn - Hitachi Energy - påtar vi oss en enda bredere forpliktelse til å skape reell innvirkning for våre kunder, partnere, ansatte og samfunnet”.

Karbonnøytrale energisystemer vil være nært knyttet sammen og HVDC2, en teknologi som vi utviklet for mer enn 60 år siden, er avgjørende for integrering av fornybare energiressurser og pålitelige forbindelser mellom land, regioner og kontinenter. Som markedsleder innen HVDC bidrar Hitachi Energy til mange av mellomlandsforbindelsene, for eksempel den nylig annonserte kontraktstildelingen av forbindelsen mellom Saudi-Arabia og Egypt (6. oktober 2021). Dette er den første store kraftforbindelsen noensinne mellom Midt-Østen og Nord-Afrika. Et annet eksempel er prøvedriften på North Sea Link (1. oktober 2021). Med sine 720 kilometer er NSL verdens lengste undersjøiske mellomlandsforbindelse og muliggjør utveksling av fornybar energi mellom Norge og Storbritannia.

For å komplementere mellomlandsforbindelsene og dekke det økende behovet for fleksibilitet i energisystemet, støtter Hitachi Energy også kundene med mikrogrid og energilagringssystemer. Et nylig eksempel kan sees i Cordova, Alaska, hvor samfunnet har redusert sin avhengighet av fossilt drivstoff, samtidig som de har blitt mer og mer uavhengige av kraftnettet. 

Som en del av markeringen av lanseringen av Hitachi Energy, vil Claudio Facchin i dag være vertskap for en interessant diskusjon med Steven Chu, USAs 12. energiminister, vitenskapsmann og en av nobelprisvinnerne i fysikk i 1997 og Lully Miura, japansk forsker innen internasjonal politikk og medlem av Japans vekstkomité. Sesjonen som har tittelen 'Energy technologies and innovations that contribute to a carbon-neutral future', vil bli streamet fra Hitachi Social Innovation Forum i Japan. Fokuset vil ligge på hvordan vi skal realisere de ambisiøse nullutslippsmålene som mange land har forpliktet seg til og hvordan Hitachi og Hitachi Energy skal bidra til å etablere et mer bærekraftig, fleksibelt og trygt samfunn.

Et beslektet tema er viktigheten av digitalisering. Digitalisering er avgjørende for å håndtere kompleksiteten og kapasitetsutfordringene ved integrerering av store mengder variabel fornybar energi. Et eksempel på en kombinasjon av avanserte digitale løsninger er Lumada Asset Performance Management. Ved kontinuerlig overvåkning av helsetilstand og ytelse kan alvorlige feil på kritisk utstyr forhindres samtidig som levetidskostnadene optimaliseres. Systemet gjør det mulig for kunder å utnytte online- og offline-data for å ta vare på den installerte basen på en mer intelligent og risikobasert måte.

Hitachi Energy fremmer samarbeid med kunder og partnere for å finne globale løsninger som møter globale utfordringer for en inkluderende og rettferdig karbonnøytral fremtid. Tidligere i år lanserte selskapet EconiQ - en miljøeffektiv portefølje av produkter, tjenester og løsninger med eksepsjonelle egenskaper sammenlignet med konvensjonelle løsninger. Det er dokumentert at EconiQs høyspenningsportefølje vil redusere karbonavtrykket betydelig gjennom hele livssyklusen. Virksomheten lanserte også nylig en portefølje av transformatorer for flytende havvind. Porteføljen er designet for å tåle utfordrende forhold til sjøs og samtidig effektivt integrere vindkraft i det globale energisystemet. Dette er et direkte bidrag til en mer bærekraftig energifremtid. 

Hitachi Energy har plassert bærekraft som sitt hovedformål:

  • Fremskynder en bærekraftig energifremtid for alle
  • Vi er pådrivere for et mer bærekraftig, fleksibelt og sikkert energisystem. Som banebrytende teknologileder samarbeider vi med kunder og partnere for å muliggjøre en mer bærekraftig fremtid for dagens og fremtidige generasjoner.

I vår strategiplan for bærekraft, Sustainability 2030, peker vi på hvordan det haster med en global energiomstilling og har klare målsettinger knyttet til: Planet (planeten), People (menneskene), Peace (fred) og Partnerships (samarbeid). Hitachi Energy har satt seg som mål at egen virksomhet skal bli karbonnøytral innen 2022. 

Navnet Hitachi Energy gjenspeiler et energilandskap i rask endring og muligheten til å skape verdier i både økonomisk, miljømessig og sosial forstand. Varemerket gjør det mulig for virksomheten å effektivt posisjonere sine banebrytende teknologier og åpner også for muligheter innen områder som bærekraftig mobilitet og smartere liv.

Virksomheten registrerte formelt Hitachi Energy Ltd. 30. juni 2021 og gjennomgår for tiden den formelle prosessen for navneendring globalt med unntak av Kina der navneendringen vil skje på et senere tidspunkt. Hitachi Ltd. har en eierandel på 80,1 prosent i joint venture-selskapet som ble startet 1. juli 2020, og ABB Ltd. eier resten av aksjene.

  1. IEA Net Zero 2050 report (May 2021) – Denne ledende rapporten oppgir at veien til netto-nullutslipp er smal: å holde seg på den krever umiddelbar og massiv distribusjon av alle tilgjengelige rene og effektive energiteknologier.
  2. Hitachi Energy utviklet kommersiell høyspent likestrøm (HVDC) teknologi for nesten syv tiår siden.

Om Hitachi Energy

Hitachi Energy er en global teknologileder som jobber for en bærekraftig energifremtid for alle. Vi bistår kunder innen energiforsyning, industri, transport og infrastruktur med innovative løsninger og tjenester gjennom hele verdikjeden. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere leverer vi banebrytende teknologier og muliggjør den digitale overgangen til en karbonnøytral fremtid. Vi er pådrivere for et mer bærekraftig, fleksibelt og sikkert energisystem samtidig som vi balanserer sosiale, miljømessige og økonomiske verdier. Hitachi Energy har en lang historie og stor installert base i mer enn 140 land. Med hovedkontor i Sveits sysselsetter vi rundt 38 000 mennesker i 90 land og omsetter for omlag 10 milliarder dollar årlig.

https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

Kontakt

Malin Estelli

Kommunikationschef, Sverige

+46107385076