Choose your region and language

Go

Menu

Features Finland 25-04-2024

2 min read

Tukea sähkön alkuperän hallintaan: sertifikaatit sekä sähkökaupan ja -tuotannon ratkaisut

Uusiutuvan energian käyttö markkinoilla on valttikortti, mutta sen hallinta tulee vaatimaan tulevaisuudessa yhä enemmän työtä ja osaamista. Hitachi Energyn Antti Kostiainen ja Kai Kinnunen kertovat ratkaisuista, jotka helpottavat sertifikaattien käsittelyä ja auttavat sähkökaupassa ja energiatuotannon optimoinnissa.
Kuvassa Sales Manager Kai Kinnunen Hitachi Energy

1. Uusiutuvan energian todentaminen tiukkenee

Sähkön alkuperä todennetaan Suomessa sertifikaateilla eli alkuperätakuilla EU:n RED II -direktiivin mukaisesti. Ostettuaan sähkön sähkönkäyttäjän on hankittava alkuperätakuut, joilla varmennetaan uusiutuvien energialähteiden ja ydinvoiman osuus. Vuoden 2023 lopulla voimaantulleen RED III -direktiivin myötä erityisesti sähköpolttoaineiden alkuperän seurattavuusvaatimukset ja -tavoitteet tiukentuivat entisestään, mikä merkitsee haasteita datan hallintaan niin sähkön tuottajille kuin kuluttajille.

 

2. Vihreästä vedystä tuotetut polttoaineet edelläkävijöinä

Edelläkävijänä voidaan pitää RFNBO-polttoaineita (Renewable fuels of non-biological origin) eli uusiutuvia liikennepolttoaineita, jotka ovat muuta kuin biologista alkuperää. Näitä polttoaineita valmistetaan tuulisähköllä tai muulla uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä. Jos vedyn tuotanto jatkuu tauotta silloinkin, kun uusiutuvaa sähköä ei ole tarjolla, tankissa on vihreän vedyn lisäksi vetyä, jolla ei ole sertifikaattia. Kun osuudet ovat selvillä, vihreästä vedystä voidaan valmistaa RFNBO-polttoaineita, ja loput vedystä myydään muuhun käyttöön.

Tällä hetkellä RFNBO-polttoaineiden valmistajan on todennettava vedyn valmistamiseen käytetyn sähkön alkuperä kuukausitasolla. Vuodesta 2030 alkaen vaaditaan tuntitasoa. Viimeistään tuolloin alkuperätakuiden hallinta on syytä digitalisoida.

 

3. Ohjelmistot sähkön tuottajille ja käyttäjille – tukea uusiutuvan energian markkinoille

Hitachi Energyllä on ohjelmistokokonaisuus energiantuotannon ja -käytön suunnitteluun sekä sähkökauppaan. Ohjelmisto tarjoaa välineet energiamarkkinoiden seurantaan ja ennustamiseen, energiakauppaan ja riskienhallintaan sekä energiantuotannon optimointiin. Ohjelmisto tukee myös alkuperän hallintaa kaikissa energiantuotannon, -kaupan ja -käytön vaiheissa.

 

4. Energiamarkkinoiden ennusteet 25 vuoden päähän

Hitachi Energyn asiantuntijatiimit Euroopassa ja Japanissa analysoivat ja ennustavat energiamarkkinoita kehittämillään työkaluilla.  Energiamarkkinaraportit ja hintaennusteet julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Ennusteet ulottuvat 25 vuoden päähän kattaen 33 valtiota. Ennusteet pohjautuvat kolmeen eri pääskenaarioon sen mukaan, arvioidaanko maakaasun hinta korkealle, matalalle vai perustasolle.  

 

5. Työkalut energiakauppaan ja riskien hallintaan – alkuperän hallinta helpoksi

Modulaarisen ja skaalautuvan ETRM-ratkaisun (Energy Trading & Risk Management) avulla energian tuottaja, kuluttajat tai välittäjä voi hallinnoida käymäänsä energiakauppaa. ETRM-ratkaisulla voidaan tehdä kauppojen kirjauksia, suojauksia ja johdannaiskauppaa sekä hallita sopimuksia ja uusiutuvan energian alkuperätakuita.  Myös rajapintoja takuurekistereihin luodaan, jotta takuiden hankinnat ja peruuttamiset voidaan automatisoida hyvissä ajoin ennen kuin seuranta siirtyy tuntitasolle.

 

6. Työkalut energiantuotannon optimointiin

Hitachi Energyn työkalut tuotannon optimointiin tukevat energian tuottajaa kulujen minimoinnissa ja voittojen maksimoinnissa. Malliin voidaan syöttää olemassa olevat sopimukset, markkina- ja toimintaympäristöt, voimalaitoksen ominaisuudet sekä raja-arvot esimerkiksi hinnoille ja päästöille. Tuloksena saadaan esimerkiksi voimalaitoksen ajo-ohjelmat. Työkalu tukee esimerkiksi voimalaitosten tuotannonsuunnittelua, laitosten välistä tuotannonjakoa, kaupankäyntiä, polttoainehankintoja, sopimusten arviointia, keskeytysten ja resurssien suunnittelua sekä riskien arviointia.

Katso webinaaritallenne: Uusiutuvan energian sertifikaatit, sähkökaupan ja tuotannon optimoinnin ratkaisut