Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Integrerade multifunktionella produkter

Integrerade multifunktionella produkter (IMP) är flexibla ställverkslösningar med kompakt format för snabb kraftdistribution av upp till 420 kV-tillämpningar.

Komplett ställverksportfölj för snabb projektaktivering

Integrerade multifunktionella produkter (IMP) är modulära och prefabricerade ställverksinstallationer baserade på välbeprövade gasisolerade ställverk (GIS) och hybridteknik. IMP erbjuder exceptionell ledtid och ett kompakt fotavtryck samtidigt som den säkerställer snabb kraftdistribution upp till 420 kV. De flexibla ställverkslösningarna är utformade för att tillgodose de specifika kundbehoven hos kraftbolag, industrin, datacenter, förnybara energikällor och många andra. 

Med IMP presenterar Hitachi Energy olika konstruktions- och anpassningsalternativ för integrerade GIS-tillämpningar (IGA) och multifunktionsmoduler (MFM) som erbjuder stöd för ett starkare, smartare och grönare elnät.
 

Tillämpningar
 

 • Gruvindustrin och olje- och gasinstallationer med extrema temperaturer, höga föroreningsnivåer och frätande miljöer
 • Integrering av förnybar energi för anslutningar från solenergianläggningar och land- och havsbaserade vindkraftparker
 • Smarta och säkra lösningar för datacenter, med diskret och hållbar konstruktion
 • Gröna fördelningsstationer som möjliggör minskning av koldioxidutsläpp och går mot noll inverkan från koldioxid
 • Snabb eldistribution för tillförlitliga och effektiva transportlösningar
 • Självförsörjande lösningar för platser med begränsad eller ingen anläggningsinfrastruktur
 • Mobila, tillfälliga och permanenta installationer
Varför Hitachi Energy?
 • Banbrytande GIS-teknik med 50 års beprövad erfarenhet
 • Världsomfattande etablering och servicenätverk
 • Korta leverans- och installationstider tack vare prefabricerad design
 • Minskade projektgränssnitt som leder till riskeliminering för det totala projektet
 • Leverantör av mycket tillförlitliga, smarta, kompakta och ekonomiska lösningar för komplexa ställverkstillämpningar
 • Funktioner för övervakning, styrning, skydd och kommunikation för smidig integrering i digitala  stationssystem med IEC 61850
 • Modulär design gör transport till eller mellan platser enkel

Vårt utbud

Utvecklingen av järnvägstransport och dess elektrifiering är delar där IMP kan stödja längs hela ”tågvärdekedjan” i ett modernt sammanhang:

• Växande urbanisering
• Åldrande av järnvägsinfrastruktur som kräver byte och renovering
• Fokus på små fördelningsstationer
• Kort tid till aktivering
• Grön och koldioxidneutral
• Information om hela fördelningsstationen och dess fotavtryck i bostadsområden (dvs. färgkodning, mekanisk konstruktion osv.)

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er