Choose your region and language

Go

Menu

Hitachi Energy in Slovakia

Hitachi Energy na Slovensku

Naša história siaha do konca osemdesiatych rokov minulého storočia, keď sa počas priemyselnej revolúcie v Európe vytvorili obchodné spoločnosti ASEA a BBC (Brown Boveri & Cie). Po zavedení technológie prenosu elektrickej energie, železníc a priemyselných technológií sa tieto dve priekopnícke značky zlúčili v roku 1988 s cieľom vytvoriť ABB. V nasledujúcich troch desaťročiach spoločnosť pokračovala vo vývoji špičkových energetických a automatizačných technológií kombináciou výskumu a vývoja a taktických akvizícií.

V roku 2020 sa obchodné aktivity spoločností Hitachi a ABB v oblasti energetických sietí spojili do spoločného podniku s cieľom vytvoriť nového globálneho lídra v priekopníckych a digitálnych technológiách. Ako samostatné  spoločnosti vyvíjali a zdokonaľovali technológiu už vyše storočia. Spoločne, ako Hitachi Energy, navrhujeme a staviame na tomto pozoruhodnom dedičstve, aby sme mohli čeliť dnešným výzvam, ktorým čelia podniky a spoločnosť. Ako dôveryhodný partner výberu pre toto odvetvie spoločne vytvárame  najlepšie riešenia vo svojej triede, ktoré plnia prísľub udržateľnej energetickej budúcnosti.

Globe sphere orb model effigy. (vintage style)

Mapa miest

Pozrite si všetky lokality Hitachi Energy na Slovensku

Za vyše 25 rokov pôsobenia na Slovensku sme realizovali mnoho významných projektov v oblasti výkonových a automatizačných technológií naprieč rôznymi priemyselnými odvetviami. Zručnosti a skúsenosti našich špecialistov zaručujú rýchle a kvalitné prevedenie najmodernejších technológií do vašich projektov.

Vyberte si oblasť vášho záujmu, otvorte rozklikávacie menu a pozrite si naše referencie:

Naše referencie

MicroSCADA Pro enables Slovnaft refinery to take remote control of every substation

Kde nás nájdete na Slovensku

Hitachi Energy na Slovensku zamestnáva približne 45 osôb, pôsobiacich v 3 mestách s hlavným  sídlom spoločnosti v Bratislave.

Bratislava

Sídlo:

Hitachi Energy Slovakia, s. r. o.
Tuhovská 29
831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory

Košice

Pobočka:

Hitachi Energy Slovakia, s. r. o.
Rozvojová 2
040 11 Košice

Žilina

Pobočka:

Hitachi Energy Slovakia, s. r. o.
Hollého 6
010 01 Žilina

Identifikačné údaje firmy

IČO: 52 366 081
DIČ: 2121033607       
IČ DPH: SK2121033607
Banka: Deutsche Bank AG
IBAN: DE52500700100853005700
SWIFT: DEUTDEFF     
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 137274/B