Choose your region and language

Go

Menu

Sol, vind och volt - lösningar för god spänningsstabilitet

Thursday, 25.03.2021, 11:00 - 12:00 CET
Online

Välkommen till detta webbinarium där vi berättar om hur man kan få kontroll över spänningsvariationer vid sol- och vindgenerering.

I takt med att andelen småskalig produktion av vind- och solenergi ökar förändras förutsättningarna i energisystemet. Det behövs ett energisystem med större flexibilitet, där stor- och småskalig elproduktion kan dra nytta av varandra. Samtidigt innebär inkoppling av småskalig vind- och solenergi på elnätet utmaningar när det gäller spänningsstabilitet och elkvalité.

Hitachi Energy erbjuder innovativa spänningsregulatorer för distributionsnät för lågspänning och mellanspänning, som automatiskt justerar spänningsvariationer. Denna tillförlitliga och effektiva lösning är ett ekonomiskt alternativ till konventionell elnätsutbyggnad, särskilt för vind- och solcellstillämpningar.

Vi berättar mer!

Agenda

Presenters

Bo Silversten och Åke Käck