Choose your region and language

Go

Menu

Features Finland 24-11-2020

3 min read

Mentorointiohjelma vie kohti työelämää

Mentorointiohjelman aktorit ryhmäkuva

Miten koulunpenkiltä siirrytään työelämään? Millaisia rooleja työelämässä on? Mitä mahdollisuuksia yritykset tarjoavat? Missä minä olen hyvä? Missä minun pitäisi kehittyä? Esimerkiksi tällaisia kysymyksiä Hitachi ABB Power Gridsin mentorit pohtivat yhdessä opiskelijoiden kanssa lokakuussa alkaneessa mentorointiohjelmassa. 

Ensimmäistä kertaa startannut ohjelma kiinnosti sekä opiskelijoita että yrityksen asiantuntijoita. Yhdeksän kuukautta kestävän ohjelman aikana yhteensä 12 mentoria ohjaa Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Innolla mukaan

Hitachi ABB Power Gridsin työnantajamielikuvasta ja rekrytoinneista vastaava Marika Kuusisto on syystä iloinen. Uuden yrityksen ensimmäinen mentorointiohjelma herätti heti kiinnostusta. Alun perin tavoitteena oli saada aikaan ainakin seitsemän aktori-mentori-paria, mutta koska innokkaita löytyi runsaasti, saatiin aikaan peräti 12 paria.

”Innokkaita opiskelijoita tuli hakemusten kautta runsaasti. Olen myös todella iloinen, että meidän talon sisältä löytyi jokaisesta bisnesyksiköstä sopiva mentori”, hän kertoo.

Marika Kuusiston mukaan moni mentoreista on ollut mukana samankaltaisissa ohjelmissa aiemminkin.

”Opiskelijoiden kanssa tehtävät mentorointiohjelmat koetaan meillä mielekkäiksi. Asiantuntijamme saavat näistä keskusteluista uudenlaisia näkökulmia ja pääsevät kehittämään myös itseään.”

Opiskelijat hakivat mentorointiohjelmaan lähettämällä hakemuksen lisäksi CV:n ja erillisen motivaatiokirjeen. Haastattelujen jälkeen löytyi 12 opiskelijaa, jotka opiskelevat sähkötekniikkaa, energiatekniikkaa, kauppatieteitä tai tuotantotaloutta. Opiskelijoista viisi on Vaasan ammattikorkeakoulusta ja seitsemän Vaasan yliopistosta.

”Hakuprosessissa opiskelijat kertoivat, että mentorointiohjelmasta halutaan avaimia erityisesti koulunpenkiltä työelämään siirtymisessä. Moni myös kertoi, että kilpailu työpaikoista on kovaa ja mentorointiohjelman avulla toivotaan konkareilta neuvoja siihen, miten erottautua ja millaisissa asioissa kehittää itseään”, Marika Kuusisto kertoo.

Luottamus ensiarvoisen tärkeää

Uusi ohjelma käynnistettiin lokakuussa yhteisellä virtuaalitapahtumalla. Toiveissa kuitenkin on, että aktorit ja mentorit pystyisivät tapaamaan toisiaan myös vaikkapa kävelypalaverissa.

”Hyvän mentoroinnin edellytys on luottamukselliset välit. Mentorin ja aktorin pitää oppia tuntemaan toisensa, jotta syntyy hyvää keskustelua”, Marika Kuusisto selittää.

Vaikka korona-ajan etämoodi toisaalta sopii hyvin myös mentorointiin, koska keskusteluja voidaan hyvin käydä vaikkapa opiskelijan kotipaikkakunnalta käsin, ensimmäiset kohtaamiset olisi hyvä tehdä muuten kuin virtuaalisesti.

”Mentoroinnin idea on, että asioista puhutaan avoimesti ja että löytyy yhteinen sävel”, Marika Kuusisto jatkaa.

Mentorointiohjelman idea on, että aktori ja mentori tapaavat noin kerran kuukaudessa. Opiskelija valmistelee tapaamisen ja toimittaa toivomansa keskusteluaiheet mentorille. Näitä aiheita käydään sitten yhdessä läpi.

”Tärkeää on, että vastuu ohjelman etenemisestä on opiskelijoilla. He saavat itse miettiä juuri heille sopivat keskusteluaiheet. Näin he saavat tukea juuri niihin asioihin, jotka ovat heille keskeisiä.”

Ohjelman edetessä kokoonnutaan yhteisiin välitapaamisiin vaihtamaan kokemuksia ja kouluttautumaan. Ohjelman päätteeksi kokoonnutaan vielä koko porukalla ja vedetään yhteen ohjelman anti.

”Toki opiskelijat voivat vaihtaa ohjelman puitteissa ajatuksia myös keskenään. Mentorointiohjelman yksi tarkoitus onkin verkostoituminen niin opiskelijoiden kuin meidän asiantuntijoiden kesken.”

Marika Kuusisto vastaa Hitachi ABB Power Gridsin työnantajamielikuvasta ja rekrytoinneista
Hitachi ABB Power Gridsin työnantajamielikuvasta ja rekrytoinneista vastaava Marika Kuusisto on syystä iloinen. Uuden yrityksen ensimmäinen mentorointiohjelma herätti heti kiinnostusta.

Opiskeluajan paras päätös

Hitachi ABB Power Grids Suomessa päätyi mentorointiohjelmaan pilottikokeilun jälkeen. Paras palaute tuli pilottiin osallistuneelta opiskelijalta, joka piti mentorointiohjelmaan osallistumista opiskeluaikansa parhaana päätöksenä.

”Haluamme antaa tukea opiskelijoille heidän oman osaamisensa kehittämisessä. Samalla uskomme, että mentorointiohjelma antaa heille paremmat valmiudet siirtyä koulunpenkiltä työelämään”, Marika Kuusisto perustelee syitä mentoriohjelmalle.

Samalla myös yrityksen asiantuntijat eli mentoreina toimivat saavat uudenlaista virtaa omaan työhönsä.

”Mentorointi perustuu vapaaehtoisuuteen. On hienoa, että asiantuntijamme ovat innossaan ja motivoituneita tähän ohjelmaan. Se on todella tärkeää.”

Toiveissa on, että ohjelmaa jatketaan ensimmäisen vuoden jälkeen.

”Suunnitelmia ensi vuodelle on jo, mutta katsotaan, miten tämä ensimmäinen vuosi onnistuu. Tämän kaltaiset ohjelmat ovat yrityksille tärkeitä. Uskomme, että näin saamme yhteyden energisiin ja aktiivisiin tulevaisuuden työntekijöihin.”

Contact

Marika Kuusiston mentorointiohjelman kuva
Marika Kuusisto
+358 50 335 8700