Choose your region and language

Go

Menu

Features Finland 16-03-2021

2 min read

Kriittisen konesalisektorin turvaajat

Datacenter tiimin ryhmäkuva
Hitachi ABB Power Gridsin Mission Critical Infrastructure -tiimi (vasemmalta oikealle): Valtteri Sarvi, Jari Jussila, Petri Piironen, Olli Nyrövaara, Juha-Pekka Uusitalo, Tapani Kuikka, Hans Grönroos, Akseli Lemberg ja Jani Venäläinen

Superkriittinen huipputeknologia pyörittää nyky-yhteiskunnan tärkeimpiä toimintoja, ja datacenter-asiakkuudet vaativat ylläpidolta ja palvelutasolta paljon. Tavoiteltu käytettävyys on 100 prosenttia. 

Hitachi ABB Power Gridsin Mission Critical Infrastructure -tiimi on vastuussa kriittisten sähkönjakelujärjestelmien ylläpidosta ja huollosta. Tiimi työskentelee erittäin korkean vaatimustason asiakkuuksien kanssa.

”Käytettävyystavoite on 100 prosenttia, ja kaikissa kriittisissä järjestelmissä on varajärjestelmät. Palvelinympäristöt ovat pitkälle automatisoituja, eikä yksittäinen laite saa missään tilanteessa kaataa koko järjestelmää”, kuvailee Service Solutions Manager Tapani Kuikka Hitachi ABB Power Gridsistä.

Tämä tiimi palvelee asiakkaita erilaisin palvelu-, päivystys- ja huoltosopimuksin. Asiakkuuksia on niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, ja useille asiakkaille ylläpidetään vuorokauden ympäri toimivaa vikapäivystystä.

"Toteutamme erilaisia huoltoja paitsi konesaleihin, myös muihin kriittiisiin kohteisiin, kuten sähköasemille ja teollisuuteen. Järjestelmät, joiden kanssa toimimme, ovat aina varmennettuja", Kuikka sanoo. 

Palvelua kellon ympäri

Konesalisektorin asiakkaille järjestelmien äärimmäisen korkea käyttöaste ja toiminnan häiriöttömyys ovat ehdottoman tärkeitä. Sähköjärjestelmien lisäksi Hitachi ABB Power Grids varmistaa myös muiden kriittisten toimintojen, kuten jäähdytyksen ja ilmanvaihdon, toimivuutta. "Meidän tehtävänämme on pitää huolta näiden kriittisten järjestelmien toimivuudesta. Asiakkaiden varsinainen liiketoiminta on konesalin puolella", toteaa Kuikka.

Tiimin aikataulut on suunniteltu tarkkaan, ja monilla asiakkailla on tiukat aikaikkunat, joiden puitteissa työt tulee toteuttaa. "Työnkuvaamme kuuluu, että olemme tavallaan jatkuvasti poikkeustilanteessa. Virheisiin ei ole varaa", Kuikka sanoo.

Konesalit ovat korkean turvaluokituksen tiloja, joihin pääsy edellyttää usein monivaiheisia turvajärjestelyitä. Henkilöturvallisuuden ja teknisen turvallisuuden on oltava aukotonta, ja myös työlupamenettelyt ovat tarkkoja. Moni asiakas edellyttää, että palvelintilassa työskenteleville henkilöille tehdään turvallisuusselvitys viranomaisten toimesta.

Toimintavarmuutta ja energiatehokkuutta

Tiimin työ edellyttää monialaista osaamista. Asiantuntijoiden on oman alansa huippuasiantuntemuksen lisäksi ymmärrettävä laajalti muitakin tekniikan alueita. "Automaation lisäksi aistinvarainen valvonta on myös tärkeää", Tapani Kuikka sanoo. "Kokemus tuo kykyä nähdä, ja meidän työssämme täytyy pystyä ratkomaan hyvin laajalti erilaisia tilanteita asiakkaiden järjestelmissä."

Kuikka on työskennellyt jo toistakymmentä vuotta kriittisen sektorin sähköasiakkaiden kanssa. Vuosien varrella työnkuva alalla on muuttunut yhä tarkemmin suunnitelluksi. "Toimintamallit kehittyvät jatkuvasti, ja kaikki mahdollinen suunnitellaan tarkasti etukäteen. Myös työturvallisuusasiat huomioidaan erittäin tarkasti osana työtämme."

Nykypäivänä myös energiatehokkuus korostuu entistä enemmän. "Tunnistamme ja raportoimme asiakkaillemme energian säästämiseen liittyviä kehitysehdotuksia", Kuikka kertoo. "Teemme näitä laskelmia asiakkaillemme yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Usein tulee vastaan tilanteita, jossa uudempiin laitteisiin siirtymällä voidaan saada niin merkittävät säästöt, että investointi maksaa itsensä takaisin vain muutamissa vuosissa. Kun uusilla laitteilla päästään merkittävästi parempaan hyötysuhteeseen, niiden uusiminen on usein taloudellisesti kannattavaa, vaikka laitteet eivät vielä olisikaan käyttöikänsä lopussa."

Contact

Tapani Kuikka
+358 50 334 1688