Choose your region and language

Go

Menu

Features Oslo, Norway 11-06-2021

5 min read

Økende interesse for komposittstolper i distribusjonsnettet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Foto: Cecilie Gregersen, Elvia

Hitachi ABB Power Grids leverer sine første, miljøvennlige komposittstolper i det norske lavspenningsmarkedet til nettselskapet Elvia. 

Hakkespetten får litt dårligere vilkår når trestolpene i distribusjonsnettet etter hvert byttes ut med komposittstolper. Helse- og miljøutfordringer knyttet til impregnering av trestolper driver markedet i retning av en ny stolpeteknologi, som gir fordeler både for netteier og for miljøet. Komposittstolper begynner å bli vanlige å se i regionalnettet, men på distribusjonsnivå er det fortsatt trestolper som gjelder.

- Vi registrerer at nettselskapene for alvor begynner å bli interesserte i komposittstolper til distribusjonsnettet, som et miljøvennlig alternativ til trestolper. Sikkerheten og brukervennligheten er akkurat like god, mens levetiden er betydelig lengre, sier Ole Ludvig Solnør, regionsjef for Midt-Norge i Hitachi ABB Power Grids i Norge.

- Vi registrerer at nettselskapene for alvor begynner å bli interesserte i komposittstolper til distribusjonsnettet, som et miljøvennlig alternativ til trestolper.
Hitachi ABB Power Grids har levert sine første komposittstolpene på distribusjonsnivå til Elvia, og disse ble montert på Rudshøgda i begynnelsen av juni 2021.
Cecilie Gregersen, Elvia Hitachi ABB Power Grids har levert sine første komposittstolpene på distribusjonsnivå til Elvia, og disse ble montert på Rudshøgda i begynnelsen av juni 2021.

Bestod testen

Med komposittstolper unngår man råteskader i sin helhet, som kan forårsake strømbrudd og, i verste fall, skade på personell. Før de tas i bruk i det norske kraftnettet er komposittstolpene testet hos Elektroutvikling i Norge, et uavhengig selskap som spesialiserer seg på mekanisk testing av elektrokomponenter.

- Vi merker også at det er en økende interesse for kompositt i stolper også på distribusjonsnivå. Komposittstolpene til Hitachi ABB Power Grids er en av de sterkeste komposittstolpene vi har hatt inne på vår teststasjon til nå. Det betyr at hvis prosjekteringen gjøres riktig, vil stolpene tåle all slags vær og vind de kan bli utsatt for her til lands. Gjennom testingen fant vi også at det var lite variasjon fra stolpe til stolpe, noe som tyder på at Hitachi ABB Power Grids har god kontroll på produksjonen sin, sier prosjektleder Kim Arne Boska i Elektroutvikling.

- For oss er det viktig å få verifisert og dokumentert at produktene holder det de lover. Testresultatene styrker oss i troen på at potensialet er stort for dette produktet i Norge. Vi er veldig fornøyde med at vi har fått B. Berntsen med på laget for å markedsføre og selge komposittstolpene her til lands. De er eksperter på stolper og annet nettmateriell og vet hva kundene i distribusjonsnettet trenger, kommenterer Ole Ludvig Solnør.

- B. Berntsen ønsker å selge komposittstolpene i Norge fordi vi har stor tro på produktet. I tillegg til overbevisende testresultater, vil pilotinstallasjonen til Elvia gi oss nyttige erfaringer vi kan dele med andre nettoperatører. Alle er opptatt av at man med komposittstolper kan unngå miljø- og helseutfordringene med tradisjonelle trestolper, samtidig som de monteres og brukes på samme måte - uten behov for å investere i nytt utstyr, forteller Terje Engensbakken i B. Berntsen.

Stor interesse for kompositt

Engensbakken vil selv være med på den første installasjonen av komposittstolper i distribusjonsnettet til Elvia. Det er knyttet store forventninger til prosjektet, fra dem selv, fra bransjen og fra fabrikken i Sverige. 

- Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Hitachi ABB Power Grids og at vi får lov til å være forhandler for komposittstolpene her i Norge. Vi merker at interessen er stor og økende her i Norge, og uansett hva vi spør fabrikken om får vi svar i løpet av noen minutter. Vi håper Elvia blir den første av mange gode referanser i Norge, sier Engensbakken.

Den svenske delen av E.ON inngikk nylig en avtale med Hitachi ABB Power Grids om innkjøp av komposittstolper til fem kilometer distribusjonslinje i Åseda i Sverige. Kraftlinjen går gjennom et område som også er viktig for drikkevannsforsyningen. E.ON gikk for komposittstolper som et mer miljøvennlig alternativ til kreosotimpregnerte trestolper. Også PiteEnergi har bestilt sine første komposittstolper. Luleå Energi, Mälarenergi og Eskilstuna Strängnäs Energi har stolper for testing.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Cecilie Gregersen, Elvia

Eksperter på kompositt

Fabrikken til Hitachi ABB Power Grids i Piteå i Sverige har lang erfaring med å fremstille produkter i kompositt og satser nå for fullt også på stolper. Elvia blir deres første kunde i Norge på komposittstolper til distribusjonsnettet. De kan brukes med standard utstyr, akkurat som vanlige trestolper.

- Nettselskapene har vært avventende fram til nå, og det blir derfor lagt merke til når store aktører som Elvia går foran som de gjør her. Vi mener dette er et godt tiltak for en mer bærekraftig infrastruktur i kraftforsyningen og har element av sirkulærøkonomi i seg, sier Solnør i Hitachi ABB Power Grids.

Utfordrende impregnering

Tradisjonelle stolper i tre er som oftest impregnert med kreosot, en tjæreaktig miks av ulike kjemiske stoffer. Stoffet er både helse- og miljøfarlig, og bransjen innstiller seg på et mulig forbud.

- Vi synes komposittstolper er spennende og ser fram til å høste erfaringer fra prøveinstallasjonen på Rudshøgda nord for Hamar. Vi er forberedte på at det kan komme et forbud mot kreosot, og vi ønsker å være tidlig ute og forberedt på det som kommer. I stedet for å vente på andre referanser, ville vi prøve det ut selv, sier prosjektingeniør Geir Aarlien i Elvia.

De første åtte stolpene på 10 og 11 meter ble levert til Elvia i juni 2021.

- For oss er fordelen med komposittstolper at de kan fundamenteres som vanlige trestolper og at overflaten gjør at vi kan bruke standard klatre- og sikkerhetsutstyr. Vi vil eliminere bruken av kjemikalier og unngår problemer med råteskader i sin helhet. Men en forutsetning er at den tåler belastningen den skal bli utsatt for, sier Aarlien.

Komposittstolpene er mer miljøvennlige, men har de samme gode egenskapene og lengre levetid enn trestolper.
Cecilie Gregersen, Elvia Komposittstolpene er mer miljøvennlige, men har de samme gode egenskapene og lengre levetid enn trestolper.

Flere artikler

Part of categoryFeatures
New substation ensures power to Sørøya
14-04-2021 | 3 min read

Ny transformatorstasjon sikrer strømmen til Sørøya

Hammerfest Energi sikrer Breivikbotn i Hasvik kommune pålitelig strømforsyning med en ny transformatorstasjon. Til prosjektet på Sørøya har Hitachi ABB Power Grids levert 66 kV EDI-bryter og 10 MVA 66/22 kV transformator til hovedentreprenør Goodtech.
Part of categoryFeatures
09-04-2021 | 3 min read

Siste brikke på plass i STATCOM-leveransen til Skillemoen

Step-down-transformatoren fra Hitachi ABB Power Grids ble trygt fraktet de åtte kilometerne fra havnen i Alta til nye Skillemoen transformatorstasjon som bygges for å styrke forsyningssikkerheten i Finnmark.
Part of categoryFeatures
New substation ensures power to Sørøya
14-04-2021 | 3 min read

Ny transformatorstasjon sikrer strømmen til Sørøya

Hammerfest Energi sikrer Breivikbotn i Hasvik kommune pålitelig strømforsyning med en ny transformatorstasjon. Til prosjektet på Sørøya har Hitachi ABB Power Grids levert 66 kV EDI-bryter og 10 MVA 66/22 kV transformator til hovedentreprenør Goodtech.
Part of categoryFeatures
05-05-2021 | 3 min read

Venter på høststormene for å få satt trådløs overvåking av overspenningsavledere på prøve

Sensorteknologi fra Hitachi ABB Power Grids testes ut av nettselskapet Lyse Elnett i et pilotprosjekt på Ullandhaug transformatorstasjon i Stavanger. Målet er å finne ut om overvåkningen kan effektivisere vedlikehold og styrke forsyningssikkerheten.