Choose your region and language

Go

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 07-03-2022

4 min read

Hitachi Energy er valgt som teknologipartner for verdens lengste vekselstrøms kraft fra land-forbindelse.

Photo: Aker BP, Equinor and LOTOS
Verdens første kombinasjon av to teknologier for spenningskvalitet skal gi en stabil og pålitelig tilknytning til strømnettet på fastlandet.

Hitachi Energy, den globale teknologi- og markedslederen innen kraftsystemer, kunne i dag fortelle at de er valgt av Aker BP som teknologipartner for NOAKA kraft fra land-prosjektet. Feltene er lokalisert mellom Oseberg og Alvheim i Nordsjøen og vil forsynes med inntil 150 megawatt energi fra land. Dette blir verdens lengste vekselstrøms kraft fra land-forbindelse med over 250 km sjøkabel.

Hitachi Energy vil gjennomføre en detaljert forstudie (FEED) for nettilkoblingen, inkludert et avansert kompenseringsanlegg, som vil gjøre det mulig å drive Aker BP-opererte NOA Fulla og Equinor-opererte Krafla med landstrøm. Kontrakten som er tildelt Hitachi Energy har en opsjon på leveranse av elektro- og kontrollsystemene når FEED-studien er fullført.

Ved å bruke kraft fra land, som i stor grad er fornybar vannkraft, minimeres utslippene fra NOAKA-området. For å sikre jevn, pålitelig og sikker overføring av strøm til offshore-plattformene kombinerer Hitachi Energy i sin løsning, for første gang i historien, to teknologier for spenningskvalitet: en høy-ytelses STATCOM, kalt SVC Light®, og et tyristorstyrt kondensatorbatteri (TCSC). Kontroll- og styringssystemet MACH™ vil gjøre det mulig for de to teknologiene å fungere sammen i en synkronisert kompenseringsløsning. Hitachi Energy sin omfattende og unike kunnskap om spenningskvalitet og kraftelektronikk, så vel som evnen til å gjennomføre komplekse og integrerte prosjekter gir ytterligere trygghet for den valgte løsningen.

"Vi er glade for at Aker BP har valgt vår banebrytende løsning for spenningskvalitet, som gjør at dette viktige energiprosjektet kan drives med utslippsfri fornybar energi," sier Niklas Persson, Managing Director for Hitachi Energys forretningsområde Grid Integration. "Denne løsningen, som blir den første i verden med SVC Light® og TCSC i kombinasjon, er også et steg på veien for fremtidige utbygginger av storskala fornybare kraftinstallasjoner offshore. Den åpner for bruk av vekselstrøm i kraftforbindelser fra og til land over stadig lengre avstander."

"Vår ambisjon er å utvikle NOAKA-området med et minimalt karbonavtrykk, og en forutsetning for dette er at feltene forsynes med kraft fra land, sier Lars Høier, direktør for NOAKA i Aker BP. "Vi valgte Hitachi Energy som vår foretrukne teknologipartner for å levere en pålitelig og fleksibel nettforbindelse, og kompenseringsløsning, som skal sikre høy regularitet og stabil drift av feltene."

Hitachi Energys løsning omfatter en 420 kV-nettilknytning, krafttransformatorer, STATCOM, tyristorstyrte seriekondensatorer, shunt-reaktorer, gassisolerte koblingsanlegg med tilhørende vern og kontrollanlegg.

Hitachi Energy har en unik referanseliste med kraft fra land-prosjekter.
Hitachi Energy leverte verdens første langdistanse kraft fra land-installasjon i Norge i 2005 med sin HVDC Light® høyspennings likestrømsteknologi. Siden den gang har Hitachi Energy levert fire av de fem HVDC kraft fra land-installasjonene som er i drift utenfor norskekysten. I desember 2021 ble Hitachi Energy tildelt en kraft fra land-kontrakt med den høyeste ytelsen i Midt-Østen og Nord-Afrika. Forbindelsene vil overføre totalt 3200 MW til to offshore-felt og redusere CO2-utslipp med opptil 35 prosent.

Om Hitachi Energy Ltd.

Hitachi Energy er en global teknologileder som jobber for en bærekraftig energifremtid for alle. Vi bistår kunder innen energiforsyning, industri, transport og infrastruktur med innovative løsninger og tjenester gjennom hele verdikjeden. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere leverer vi banebrytende teknologier og muliggjør den digitale overgangen til en karbonnøytral fremtid. Vi er pådrivere for et mer bærekraftig, fleksibelt og sikkert energisystem samtidig som vi balanserer sosiale, miljømessige og økonomiske verdier. Hitachi Energy har en lang historie og stor installert base i mer enn 140 land. Med hovedkontor i Sveits sysselsetter vi rundt 38 000 mennesker i 90 land og omsetter for omlag 10 milliarder dollar årlig.

/content/pg/www/en/no 
https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

Om Hitachi, Ltd.
Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), med hovedkvarter i Tokyo i Japan, bidrar til et mer bærekraftig samfunn med høyere livskvalitet. Som en sosialt ansvarlig virksomhet driver Hitachi innovasjon gjennom bruk av data og moderne teknologi. Hitachi har fokus på å styrke sitt bidrag til miljøet, til en sunn og robust forretningsvirksomhet og til sosial infrastruktur, så vel som et omfattende program for å styrke samfunnets sikkerhet og trygghet. Hitachi løser kundenes og samfunnets utfordringer på tvers av seks forretningsområder: IT, Energy, Mobility, Industry, Smart Life og Automotive Systems med sine egenutviklede Lumada-løsninger. Selskapets samlede inntekter for finansåret 2020 (som ble avsluttet 31. mars 2021) endte på 8.729,1 milliarder yen (78,6 milliarder USD). Virksomheten har 871 datterselskaper og sysselsetter 350.000 mennesker over hele verden. For mer informasjon om Hitachi, besøk selskapets hjemmeside på https://www.hitachi.com https://www.hitachi.com