Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Externa kanalpartner för stationsautomationsprodukter och kommunikationsnätverk

Bygga premiummarknadskanaler med externa kanalpartner

Inför ett förvirrande utbud av lagar, förordningar, direktiv, tekniska verktyg, avancerad produktteknik och livscykeltjänster söker kunderna alltmer efter outsourcing och paketerade lösningar. Som svar på detta bygger Hitachi Energy ett nytt leverantörsnätverk som förbättrar kundernas tillgång till kvalitetsprodukter och tjänster från Hitachi Energy.

Win-win relationer

Via vårt nätverk med värdefulla kanaler erbjuder vi en omfattande produktportfölj, ett partnerprogram och flera samarbetsmodeller till ömsesidig nytta. Om du är systemintegratör, teknisk distributör, återförsäljare, OEM (Original Equipment Manufacturers), EPC (Engineering, Procurement, and Construction), panelbyggare eller installatör kan du dra nytta av att bli enHitachi Energy Partner för Substation Automation Products och Communication Networks.

Beroende på vilka villkor som passar bäst för era verksamhetsbehov kan ni arbeta med oss i en av de två nedanstående modellerna för engagemang.

Kommunikationsnätverk för energikanalpartner

Vårt utbud

Om du är ett företag (icke-användarkund) som är intresserad av att presenteras som en premiumleverantör till Hitachi Energy och höja ribban för försäljning, support och tjänster under ett Hitachi Energy varumärke, kan du bli Hitachi Energys externa kanalpartner genom att anmäla dig till Value Provider Program. Genom att bli en del av Value Provider-programmet får ni tillgång till olika verktyg som exempelvis partnerportalen och exklusiv support från Hitachi Energy för verksamhetsplanering. Framgångsrik utbildning, granskning och godkännande i Value Provider programmet ger er möjlighet att bli en auktoriserad Value Provider med ytterligare privilegier som exempelvis användning av märket Hitachi Energy.

Relaterade kanaler

Ett brett utbud med kraft- och automationsprodukter och tjänster från Hitachi Energy som är tillgängliga via distributörer

Distributörer och grossister är högt värderade partner till kraftbolag, OEM-tillverkare, systemintegrerare och industriella och handelskunder. Vi förstår att distributörer tillhandahåller sina kunder bästa möjliga långsiktiga värde genom att göra deras leveranskedja för produkter och tjänster mer effektiv och tillförlitlig.

Hitachi Energy erbjuder distributörer olika samarbetsmodeller: från kanalförsäljning utan bindande avtal till partnerprogram som täcker alla juridiska delar av ett strategiskt partnersamarbete, t.ex. ansvar, ansvarsskyldighet, handelsvillkor osv.

Vår konstruktions-, tillverknings- och logistikkapacitet, i kombination med våra distributörers detaljerade lokala marknadskunskap och -expertis, hjälper till att driva försäljning både bredare och djupare över hela världen och hjälper dem att bli framgångsrika i deras verksamheter.

Hitachi Energys åtagande inför distributörer är att tillsammans utveckla ett långsiktigt partnersamarbete som levererar verkliga ömsesidiga förmåner och bästa möjliga kundservice.

Hitachi Energy gör det enkelt att välja och installera dess kraft- och automationsprodukter och -komponenter. Våra forsknings- och utvecklingsteam har fokuserat på enkel installation. Korrekt rådgivning och support i rätt tid är tillgängligt både före och under installationen.

Medan många kunder har resurser att genomföra sin egen installation och driftsättning föredrar andra att Hitachi Energy och dess partner hjälper till i olika skeden.

Hitachi Energy söker efter pålitliga partners som har viljan och ett gemensamt intresse av att utöka installationsverksamheten i samarbete med Hitachi Energy.

I rollen som en Hitachi Energy installationspartner är ni en viktig del av leveranskedjan till marknaden. Du kommer att ha tillgång till Hitachi Energys kompletta portfölj. En av de största, om inte den största, tillgängliga.

Det kan vara extremt tidskrävande att välja rätt produkter för komplexa installationer. Hitachi Energy erbjuder ett brett utbud av programvara och mobilappar som hjälper er att välja exakt det ni behöver, på ett enkelt men effektivt sätt.

Ni kommer att få en bekräftelse på Hitachi Energys designverifieringar för att uppfylla den nödvändiga standarden och ha möjlighet att påverka framtida processer, supportmekanismer, tjänster, verktyg och produkter.

Ni kommer att få utbildning om normer, produkter, verktyg och lösningar för att utöka och fördjupa er kompetensportfölj. Ni kommer dessutom att kunna dra fördel av Hitachi Energys marknadsföringsaktiviteter på de industriella och handelsmarknaderna för att utveckla affärsnätverket.

Hitachi Energys fokus på installatörer har som målsättning att förse er med produkter, verktyg, support och utbildningar som ni behöver för att växa och kontinuerligt förbättra utförande och service för våra gemensamma kunder.

Ett brett utbud med tjänster för Hitachi Energys kraft- och automationsprodukter är tillgängliga via auktoriserade tjänsteleverantörer

Hitachi Energy har ett entydigt mål att förse industrier och kraftbolag med ett heltäckande serviceutbud som säkerställer snabba reaktioner, livscykelhantering, driftseffektivitet och prestandaförbättringar. Partnersamarbeten med lokala tjänsteleverantörer tar oss ett steg närmare mot att uppnå detta mål. Utvecklingen av nätverket med professionella verkstadsanläggningar och serviceteam på plats ger utökad kapacitet och en stor mängd kunskap och erfarenhet av den lokala industrin.

Tjänsteleverantörer är högt värderade partner till kraftbolag, OEM-tillverkare, systemintegrerare och industriella och handelskunder. Genom att mobilisera dessa kunniga och innovativa resurser öppnar Hitachi Energy nya möjligheter för kortare svarstider och större strategiska allianser.

Vår konstruktions-, tillverknings- och logistikkapacitet, i kombination med våra tjänsteleverantörers detaljerade lokala marknadsexpertis, hjälper dem att bli framgångsrika i deras verksamheter.

Hitachi Energys åtagande inför tjänsteleverantörer är att tillsammans utveckla ett långsiktigt partnersamarbete som levererar verkliga ömsesidiga förmåner och bästa möjliga kundservice.

Har ni ett projekt? Hitachi Energy har lösningen. Detta oavsett om det är en kritisk krafttillämpning för ett datacenter, en flygplats eller ett sjukhus eller energidistribution och -styrning i byggnader eller industri.

Hitachi Energy söker efter starka och pålitliga partner som har viljan och ett gemensamt intresse av att utöka panelbyggnadsverksamheten i samarbete med Hitachi Energy.

I rollen som en Hitachi Energy-panelbyggnadspartner är ni en viktig del av leveranskedjan till marknaden. Ni kommer att ha tillgång till Hitachi Energys kompletta portfölj. En av de största, om inte den största, tillgängliga.

Det kan vara extremt tidskrävande att välja rätt produkter för komplexa installationer. Hitachi Energy erbjuder ett brett utbud av programvara och mobilappar som hjälper er att välja exakt det ni behöver, på ett enkelt men effektivt sätt.

Ni kommer att få en bekräftelse på Hitachi Energys designverifieringar för att uppfylla den nödvändiga standarden och ha möjlighet att påverka framtida processer, supportmekanismer, tjänster, verktyg och produkter.

Ni kommer att få utbildning om normer, produkter, verktyg och lösningar för att utöka och fördjupa er kompetensportfölj. Ni kommer dessutom att kunna dra fördel av Hitachi Energys marknadsföringsaktiviteter på de industriella och handelsmarknaderna för att utveckla affärsnätverket.

Hitachi Energys fokus på panelbyggare har som målsättning att förse er med produkter, verktyg, support och utbildningar som ni behöver för att växa och kontinuerligt förbättra utförande och service för våra gemensamma kunder.

Bygg era vinster kring bästa styrning och flexibilitet

Era maskiner är ert anseende. Därför är det väsentlig att hitta de bästa lösningarna för era kunder. Hos Hitachi Energy förstår vi detta och vi har utvecklat en omfattande portfölj med maskinstyrningslösningar som har den kvalitet ni förväntar er, med de funktioner ni behöver.

Tillförlitlighet är avgörande i alla processer. Exakt och effektiv styrning av motorer är dessutom avgörande för effektiv energiförbrukning och optimering av maskin- eller processprestanda. Ni kan anpassa färdiga tillämpningsprogram eller utveckla era egna. Omfattande fältbuss- och kommunikationsalternativ erbjuder flexibilitet och öppen anslutning för era maskinstyrningsbehov.

När ni bygger maskiner som levereras över hela världen är det väst att veta att service finns i närheten. Därför tillhandahålls lokal support via vårt globala servicenätverk och våra auktoriserade externa tjänsteleverantörer. Med oss kan ni skräddarsy er exakta automationslösning och era servicebehov för att förbättra produktion och prestanda, samtidigt som ni skyddar era medarbetare, maskiner och processer.

Hitachi Energys fokus på maskinbyggare har som målsättning att bygga vidare på synergier mellan bredden och kvaliteten på Hitachi Energys portfölj och maskinbyggares särskilda styrkor inom marknadssektorer.

Hitachi Energys konstruktions-, tillverknings- och logistikkapacitet, i kombination med OEM-tillverkares detaljerade lokala marknadskunskap och -expertis, betjänar kunder över hela världen.

Hitachi Energy åtar sig att skapa värdefulla partnersamarbeten med OEM-tillverkare, panelbyggare och maskinbyggare genom att tillhandahålla en omfattande produktportfölj, partnerprogram och samarbetsmodeller som omfattar ett stort utbud av kraft- och automationsprodukter.

Förutom dess märkes- och teknikfördelar strävar Hitachi Energy dessutom efter att tillhandahålla OEM-kanaler stark support. Hitachi Energy har skräddarsytt en verksamhetsmodell som ger kanalpartner flexibilitet att välja var de vill positionera sig i värdekedjan. Baserat på denna modell har Hitachi Energy utvecklat en serie modulära OEM-partnerprogram där Hitachi Energy kombinerar sitt produktutbud med ett tekniskt supportprogram som en del av ett holistiskt tillvägagångssätt som uppfyller OEM-tillverkares krav för olika marknader och segment.

Hitachi Energys fokus på OEM-tillverkare har som målsättning att bygga vidare på synergier mellan bredden och kvaliteten på Hitachi Energys portfölj och OEM-tillverkares särskilda styrkor inom marknadssektorer.

Professionella lösningsleverantörer använder Hitachi Energys kraft- och automationsteknik för ömsesidig vinst och tillväxt

Som systemintegrerare ställs ni inför utmaningen att kombinera komplex teknik i en snabbt föränderlig verksamhetsmiljö. I syfte att överbrygga klyftan mellan olika produkter och tekniker och integreringsbehovens komplexitet utvecklar Hitachi Energy ständigt nya sätt att betjäna våra kunder och partner. Vi söker efter förstklassiga systemintegrerare som arbetar med målsättningen att utveckla affärer med Hitachi Energy.

Genom att samarbeta med professionella lösningsleverantörer strävar vi efter att öka styrkan och smidigheten i vårt utbud för slutkunder. Gå med i ett partnersamarbete med oss för att skapa tillväxt och ömsesidig vinst.

En juridiskt och ekonomiskt sund verksamhet, uppvisad tillväxt, plus dokumenterad teknisk kapacitet är bra utgångspunkter. Precis som ambition och beslutsamhet. Om ni vill vara med oss i tillväxten kan ni börja med att kontakta oss. Ni kan snart njuta av förmånen att introducera er själv som medlem i Hitachi Energy Value Provider-programmet. Detta innebär större marknadsexponering och affärsmöjligheter, deltagande i gemensamma strategiska försäljnings- och marknadsföringsinitiativ och tillgång till en bred och växande kundbas. Att vara en kanalpartner innebär också att ha tillgång till stöd inom marknadsföring, försäljning, tekniska tjänster och utbildning

Hitachi Energys fokus på systemintegrerare har som målsättning att bygga vidare på synergier mellan bredden och kvaliteten på Hitachi Energys portfölj och systemintegrerares särskilda styrkor inom marknadssektorer.

EPC:er och konsulter samarbetar med Hitachi Energy för att uppnå vinst och tillväxt

Vår omfattande projektportfölj gör Hitachi Energy till en av de mest erfarna och framgångsrika entreprenörerna inom konstruktion och konsulttjänster, installation, driftsättnings- och byggnadstjänster. Vi har särskilt god kunskap om projekt i avlägsna och ofta miljömässigt fientliga regioner i världen, där de logistiska begränsningarna för att flytta upphandlad utrustning, bulkmaterial, byggnadsutrustning och arbetskraft till flera arbetsplatser skapar en stor utmaning. Vi har dessutom lärt oss att hantera svåra och tidskrävande tullkontroller och inlandsfrakt i olika länder runt om i världen.

Vi vill att professionella tredje parter ska tillföra mer styrka och vinst för ännu större framgångar och gå med i ett partnersamarbete för tillväxt och vinst. Det är enkelt att hitta den bästa tekniska lösningen för ert projekt med Hitachi Energys heltäckande produktportfölj för elkraft och automation och omfattande teknisk dokumentation. 

Vi erbjuder mycket funktionella och lättanvända produkter för att stödja ett stort urval av projekt. Och vi stödjer EPC:er och konsulter under varje steg i deras projekt, med designprogramvara, utbildningsmaterial och verktyg för konfiguration och produktval.

En juridiskt och ekonomiskt sund verksamhet, uppvisad tillväxt, plus dokumenterad teknisk kapacitet är bra utgångspunkter. Precis som ambition och beslutsamhet. Om ni vill vara med oss i tillväxten kan ni börja med att kontakta oss. Ni kan snart njuta av förmånen att introducera er själv som medlem i Hitachi Energy Value Provider-programmet. Detta innebär större marknadsexponering och affärsmöjligheter, deltagande i gemensamma strategiska försäljnings- och marknadsföringsinitiativ och tillgång till en bred och växande kundbas. Att vara en kanalpartner innebär också att ha tillgång till stöd inom marknadsföring, försäljning, tekniska tjänster och utbildning.

Hitachi Energys fokus på EPC:er har som målsättning att bygga vidare på synergier mellan bredden och kvaliteten på Hitachi Energys portfölj och EPC:er särskilda styrkor inom marknadssektorer.

Ta reda på mer

Bygg ut er verksamhet med Hitachi Energys stationsautomationsprodukter

Bli en Hitachi Energy-kanalpartner för att sälja, montera, konstruera, installera eller utföra service på vårt breda utbud av stationsautomationsprodukter:

Hitachi Energys partnerskapslöfte bygger på:

  • styrkan hos det globala märket Hitachi Energy
  • vår förmåga att skapa efterfrågan på marknader
  • ett stort och ständigt utvecklande produktsortiment
  • enastående produktkvalitet
  • förstklassig konstruktion och teknisk support
  • flexibilitet att anpassa produkter för specifika marknads- eller kundbehov
  • omfattande utbildning efter behov (på plats, online eller fabriksbaserad)
  • vår önskan att vara enkla att göra affärer med

Hitachi Energy erbjuder olika samarbetsmodeller som är lämpligast för er verksamhet: från kanalförsäljning utan bindande avtal till partnerprogram som täcker alla juridiska delar av ett strategiskt partnersamarbete, t.ex. ansvar, ansvarsskyldighet, handelsvillkor osv.

Relaterade erbjudanden

power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig