Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Kommunikation för olja och gas

Ansluter telekommunikation säkert, ekonomiskt och utan risk.

Hitachi Energy ligger i framkant när det gäller telekommunikationsteknik för olje- och gasindustrin. Vi håller oss uppdaterade om branschtrender och långsiktiga strategier och om de senaste framstegen inom telekommunikationsteknik för att säkerställa framtidssäkra lösningar som är konstruerade för anläggningens hela livscykel

När vi ser framåt kan vi se vi fortsatt konvergens av teknik och tillämpningar där nätverket är allt. Det kan bli nödvändigt att överföra röst, data och video över samma nätverk, med högre hastighet och bandbredd. I syfte att säkerställa tillförlitlighet och servicemöjligheter kommer färdigbyggda standardprodukter och system att användas alltmer för att bygga anpassade helhetslösningar.

Telekommunikation spelar en allt viktigare roll i industrins insatser för att minska CAPEX och OPEX. I takt med att mer avlägsna och mindre tillgängliga reservoarer utvecklas kommer snabb, tillförlitlig telekommunikation – både fiber och radio – att möjliggöra ökad övervakning och styrning utanför anläggningen. Landbaserad drift av anläggningar till havs är ett exempel på hur avancerad telekommunikation skapar möjligheter till mer effektiv och kostnadseffektiv drift.

För att rationalisera driften och kontrollera kostnaderna kommer morgondagens olje- och gasindustri att dra nytta av gemensamma användargränssnitt för alla applikationer och system, gemensam nätinfrastruktur, gemensam teknik (äldre SDH/PDH, Ethernet, IP, MPLS-TP, etc.) och gemensamma underhållssystem.

Som en global ledare inom telekommunikation för olje- och gasindustrin kommer Hitachi Energy att fortsätta att säkerställa att kommunikationstekniken håller jämna steg med branschens föränderliga behov och implementera innovativa lösningar för ökad effektivitet i framtiden.

Lösningar

Extrema utomhusförhållanden är typiska för många av dessa områden, t.ex. intensiv kyla, is och snö, brännande hetta, kraftigt damm, hög luftfuktighet, stark vind, skyfall och saltdimma.

Fältkommunikation för olja och gas kräver tillförlitliga och motståndskraftiga trådlösa nätverk med hög kapacitet som fungerar över stora områden och under extrema miljöförhållanden. Trådlösa kommunikationsnätverk för olja och gas ska helst leverera bredbandshastigheter och bilda en utbyggbar grund för att tillhandahålla säkert stöd för flera tillämpningar som ökar driftseffektiviteten och säkerheten på en kostnadseffektiv fysisk infrastruktur. Ett enda nätverk bör stödja ett urval av fasta och mobila olje- och gasprospekterings- och produktionstillämpningar samtidigt, t.ex.

SCADA – övervakning, mätning, loggning och styrning av produktions- och injektionsbrunnar; övervakning av käll- och avfallsvattenbrunnar; övervakning och styrning av lagringstankar; nödavstängning och återställning av utrustning

Videoflöden och övervakning i realtid – förser verksamheter med fjärrmedvetenhet om situationer och information som kan underlätta beslut, förbättra säkerheten och leverera tidig insyn i kritiska situationer som utvecklas

Säkerhets- och övervakningssystem – förbättrar anläggningssäkerhet med elektronisk inpasseringskontroll vid ingångspunkter eller säkra platser i anläggningen, videosäkerhet vid grindar eller runt anläggningens omkrets

Kommunikation och diagnostik för borriggar – övervakar borrskärets djup och lutning, lerans vikt, temperaturer och tryck, kör diagnostik och analyserar resultat på distans

Tillångsspårning – spårar och uppdaterar fasta och mobila tillgångars platser på fältet, förbättrar verksamheten och bidrar till säkerhet och trygghet

Anslutningar för personal i fältet – håller personal i fältet anslutna med åtkomst till SCADA-data, sms och e-post på avlägsna platser även om de saknar åtkomst till mobilnätet

Röst – IP-telefoner för mobil personal även på avlägsna områden förbättrar driftseffektiviteten och personalsäkerheten

power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig