Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Järnvägs- och vägkommunikation

Hitachi Energy hjälper till att forma framtiden för snabb och säker mobilitet med låga utsläppsnivåer.

Världen går mot en ny era av rörlighet, med allt från höghastighetståg som förbättrar förbindelserna mellan städer till snabbspårvägar, tunnelbanesystem, spårvagnar och eBus-nätverk som minskar trafikstockningar, minskar utsläppen och förbättrar livskvaliteten.

Nuförtiden stannar de flesta kontor upp på grund av ett fel i internetanslutningen, men det är inte jämförbart med ett fel i det telekommunikationssystem som ligger till grund för en regelbunden och motståndskraftig transportverksamhet.

Digitaliseringen av branschen förlitar sig på ett robust, tillförlitligt och förutsägbart kommunikationsnätverk som ibland kallas den tredje allmännyttan, varvid vatten och elkraft är den första och andra. Det är också fundamentalt för Industry 4.0. Kommunikationsutrustning som kan uppfylla den unika kravuppsättningen, inklusive livscykelkraven för en järnvägstillgång, kan endast levereras och underhållas av industriella leverantörer med utmärkta kunskaper om transportbranschen.

Hitachi Energys portfölj med trådbunden och trådlös kommunikation erbjuder långvarigt stöd för transportspecifika OT-tillämpningar, samtidigt som den uppfyller kraven för framtidens digitala järnvägar och urbana transportnätverk.

Vår uppdragskritiska kommunikationsutrustning för transportleverantörer, som är distribuerad i Arabiska öknen och Sibirien, är också utsatt för starka elektromagnetiska fält som kommer från strömförsörjningssystemet för dragkraft. Dessutom kan miljön vara dammig eller utrustningen vara placerad i tunnlar med svår åtkomst för förebyggande underhåll och därför kan fläktar inte vara önskvärda. I syfte att upprätthålla den höga tillgänglighet som krävs, i synnerhet i nödsituationer, måste uppdragskritisk kommunikationsutrustning erbjuda en robust och tillförlitlig design som har bevisad kapacitet för att tillhandahålla korrekta funktioner under extrema förhållanden.

Lösningar

Säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet för urban järnvägstransport förlitar sig kraftigt på kommunikationssystem för att klara växande utmaningar, inklusive tät trafik och komplexitet i nätverk, automation och integrering med andra nätverk.

De flesta stora och även små städerna runt om i världen bygger eller utökar sin urbana järnvägar (tunnelbana och lokaltåg) som en del av storskalig miljövänlig omvandling mot massmobilitet. Hitachi Energys uppdragskritiska kommunikationssystem hjälper kommuner och städer runt om i världen med denna miljömässigt ansvarsfulla omvandling till smarta städer.

Relaterade erbjudanden

power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig