Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Rösttillämpning inom olika branscher

Röstkommunikation förblir det viktigaste sättet att samverka, i synnerhet i nödsituationer och viktig verksamhet. Rösttillämpningen utgör ett viktigt undersystem i de flesta uppdragskritiska nätverken, inklusive drift, nödsamtal, underhåll och fellösning. Användningsfallen för rösttillämpningar kan variera över olika branscher. Som exempel kan nämnas att kraven för telefoni på spåret i järnvägsindustrin, röstkommunikation mellan marken och luften i flygledning eller röstkommunikation inom kraftbolag är annorlunda. FOX615 och XMC20 är utformade för att uppfylla dessa krav.

Röstkommunikationsnätverk

Tillämpningar

För mer information, besök vår globala webbplats.

power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er