Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Cooling system solutions

Kylsystem

Hitachi Energys kylsystem är tillförlitliga och energieffektiva lösningar med optimerade livscykelkostnader. Hitachi Energy erbjuder en komplett portfölj med rena kylsystem för industriella och kraftöverföringstillämpningar med kylningskapacitet från 2 kW till flera megawatt.

Kompletta system för renvattenkylning för olika industriella och kraftöverföringstillämpningar med kylkapacitet från 2 kW

Hitachi Energys system för renvattenkylning är tillförlitliga och energieffektiva lösningar med optimerade livscykelkostnader. Kylmediet i våra lösningar är vatten. Den specifika tillämpningen fastställer när kranvatten, glykolvatten eller rent vatten ska användas.

Våra kylsystemlösningar är tillgängliga för varje steg i produktens livscykel, från utveckling, konstruktion, försäljning och produktion till montering, utprovning, installation, idrifttagning, utbildning och service.

Varför Hitachi Energy?

  • Skräddarsydda nyckelfärdiga lösningar 
  • Mer än 30 års erfarenhet – beprövad teknik
  • Full eftermarknadssupport för optimerad produktivitet under livscykeln

Ta reda på mer

Våra kylmedier är vatten. Kvaliteten på det vatten som behövs fastställs av den specifika tillämpningen: 

Rent vatten – när vatten med låg konduktivitet behövs

Elektroniska krafttillämpningar som:

  • Kylning av halvledare i elektriska enheter som HVDC, SVC, omriktare, drivenheter osv.
  • Kylning i metallurgiska processer och andra industritillämpningar.
  • Kylning där rent vatten utan kemikalier är väsentligt, för tillämpningar som livsmedels- och vårdbranschen.
  • Kylning av magnetiska spolar som generatorer och motorer.

Kranvatten – när konduktivitet inte är ett problem

Tillämpningar omfattar:

  • Rumskylning
  • Energilagring

Glykol/vattenblandning – när det föreligger en frysrisk

Hur det fungerar

Principen för alla system för renvattenkylning är i grunden densamma. Det finns en huvudslinga som kyler objektet. Vatten överför värmen till värmeväxlare av typen vatten-till-vatten eller vatten-till-luft. Från huvudslingan passerar en liten del av flödet en vattenbehandlingskrets. Vattnet filtreras mekaniskt. Om nödvändigt renas det dessutom kontinuerligt från joner och syre. Kylvattnets konduktivitet kan hållas så låg som <0,1 μS/cm (vid 25 °C).

Prefabricerade system

Våra kylsystem är prefabricerade och monterade i en eller flera enheter. De flesta system omfattar styrutrustning med PLC och programvara. Systemen testas och verifieras före leverans.

Installation och start

I takt med våra leveranser av system över hela världen har vi utvecklat konstruktionsstandarder och kontrollrutiner för effektiv installation och start på plats. De flesta av våra kunder kan konfigurera systemen enkelt på egen hand, genom att följa våra handböcker. 

Lösningar med kylningscontainer

Som tillval kan systemen levereras som en användningsklar containerlösning. Detta kan användas för att optimera logistik och minimera avbrotts- och installationstider. 

I en vanlig containerlösning är kylsystemets pumpenhet, behandlingskrets och motorstartare såväl som skydds- och systemstyrningen monterade i ett hölje eller en container. Tillvalsutrustning för containern kan omfatta isolering, ventilation, belysning, uppvärmning och luftkonditionering. 

För mer information, besök vår globala webbplats.

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er