Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Network Manager GMS

Generation Management System (GMS)

Produktionsbolag som verkar på dagens konkurrensutsatta marknader behöver avancerade applikationer för att övervaka och optimera sina tillgångar samtidigt som de respekterar alla relevanta drifts- och miljöbegränsningar. GMS erbjuder en rik uppsättning fältbeprövade, avancerade tillämpningar för produktionsverksamhet under ett stort urval av marknadsregler och driftsförhållanden. GMS tillhandahåller funktioner för olika typer av produktionsresurser, inklusive anläggningar med kombinerad cykel och kaskadreservoarer och vattenkraftverk, såväl som stöd för förnybara produktionstillgångar som vindkraftparker och solenergianläggningar.

GMS utför Automatic Generation Control (AGC) under full överensstämmelse med de senaste tillförlitlighetsstandarderna från NERC och ENTSO-E. Försörjningsdatalager (UDW) eller PI Historian används för att lagra de historiska data som krävs. GMS stödjer Genco-verksamhet över flera styrningsområden, på flera elmarknader och i olika tidszoner.

Viktiga funktioner

 • Komplett uppsättning av Generation Control-tillämpningar, med stöd för reglerade och avreglerade marknader:
  • AGC för flera områden över flera marknadssystem och tidszoner
  • Reservövervakning
  • Ekonomisk sändning
  • Beräkning av produktionskostnader
 • Utökade möjligheter att modellera och övervaka vindkraftparker för optimalt utnyttjande av förnybara energikällor
 • Full överensstämmelse med standarder för tillförlitlighet och modellering
 • Externa och interna gränssnitt
  • ISO och RTO på avreglerade marknader
  • Marknadsdriftsystem (offert- och avstämningssystem)
  • Gränssnitt för produktionsplanering, inklusive prognos på belastning och resursoptimering för produktion

Viktiga förmåner
 

 • Omedelbar översikt över kraftproduktion, -utbyten och -reserver
 • Optimal automatisk produktionsstyrning över flera områden
 • Full överensstämmelse med tillförlitlighetsstandarder från NERC och ENTSO-E
Network Manager GMS

Resurser

power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig