Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Stationsautomationssystem

Hitachi Energys intelligenta elektroniska enheter (IED) för skydd och styrning är en integrerad del av stationsautomationssystemet. SAS och IED lägger tillsammans grunden för alla fjärrfunktioner på högre nivå, t.ex. avancerad kraftsystemhantering och övervakning av utrustningens skick under drift. Stationsnivåsystem är lätta att använda och anpassas till kunders specifika krav.

Ökad konkurrens innebär att många elleverantörer måste fokusera på systemets produktivitet i syfte att minska kostnaderna och öka kundnöjdheten, vilket ofta omfattar uppgradering av den åldrande infrastrukturen.

Äldre skydds- och styrsystem kan uppgraderas enkelt med Hitachi Energys modulära system. Uppdatering av stationsautomation erbjuder möjligheten att minska drifts- och underhållskostnader, öka anläggningens produktivitet med hjälp av förbättrade planer såväl som tillståndsövervakning för brytare, krafttransformatorer osv. 

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er