Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Integrering av decentraliserad kraftproduktion från förnybara källor kräver noggrann analys och anpassning av kraftsystemet samt konstruktion av insamlingsnät för vindkraftparker eller solkraftverk.

Hitachi Energy erbjuder ett urval av utbyggbara stationslösningar som hjälper till att integrera förnybar energi effektivt i överföringsnätet och distributionsnätverket. Vår djupgående kunskap om teknik för förnybar elproduktion och omfattande erfarenhet av nätkoder och bruksmetoder som används runt om i världen gör det möjligt för oss att tillhandahålla nätanslutningslösningar för alla typer av förnybara kraftverk. De anpassade systemen är baserade på beprövad och toppmodern teknik och konstruerade för att uppfylla kraven från kunder med global marknadsetablering såväl som lokala specifikationer.

Hitachi Energys globala etablering säkerställer kundsupport under fördelningsstationens livscykel och vår kapacitet för nyckelfärdiga projekt ger oss möjlighet att stödja kunder med att tillståndsansökningar och systemstudier för idrifttagning och underhåll.

Fördelar

  • Utbyggbara elnätsanslutningsstationer för alla typer av kraftverk för förnybar energi
  • Optimerade lösningar med litet fotavtryck
  • Kostnadseffektiva system baserade på domänkunskap om elvärdekedjan och teknik för produktion av förnybar energi
  • Kort leveranstid säkerställs av en erfaren systemintegrerare med kapacitet för snabb projekthantering
  • Snabba och väldokumenterade offerter möjliggör förenklad och förkortad tillståndsprocess, koncessionsansökan och förhandling med kraftbolag
  • Förbättrad tillförlitlighet och kvalitet i strömförsörjningen
  • Pålitlig och optimal integrering av hela sortimentet med Hitachi Energy stationsutrustning, inklusive ställverk, transformatorer, stationsautomation, styr- och skyddssystem såväl som Hitachi Energys beprövade teknik för kraftomriktarsystem (PCS)
scalable substation solutions

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er