Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Elkraft från land till fartyg och smarta hamnar

Tillförlitlig elkraftinfrastruktur för grönare och mer effektiva hamnar

I syfte att minimera hamnarnas miljöpåverkan mot bakgrund av ökande gods- och passagerartrafik såväl som allt striktare utsläppsregler söker fartygs- och hamnägare och -operatörer efter metoder för att förbättra energieffektivitet, produktivitet och hållbarhet i hamnverksamheter. Nya idéer leder till tillkomsten av smarta hamnkoncept som bygger vidare på de framgångsrika strömförsörjningslösningarna för land till fartyg. Distribution av smart hamninfrastruktur och elkraftsystem för land till fartyg bidrar till att göra hamnar och rederier ännu mer konkurrenskraftiga, ekologiskt genomförbara och lönsamma.

Varför Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy kan förbättra energieffektivitet, produktivitet och hållbarhet genom att tillhandahålla en integrerad elnäts- och automationslösning för att gå från en traditionell hamndriftsplan till ett verkligt smart hamnkoncept
  • Hitachi Energy erbjuder ett enda gränssnitt för fullständig elektrifiering av hamnar och integrering av elnät, i enlighet med globalt accepterade tekniska specifikationer och standarder
  • För fartygsägare, operatörer och hamnmyndigheter tillhandahåller en komplett Hitachi Energy-lösning förbättrad säkerhet och tillgänglighet tack vare omfattande erfarenhet, djupgående tillämpningskunskap och kompetent livscykelstöd via det globala servicenätverket

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er