Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Fördelningsstationer underlättar effektiv och tillförlitlig överföring och distribution av el.

Idag står kraftbolagen under extremt tryck för att uppfylla konsumenters och myndigheters efterfrågan på högkvalitativ strömförsörjning till konkurrenskraftiga priser och samtidigt minska miljöpåverkan. Trender mot decentraliserad elproduktion med förnybara källor utmanar etablerade elnätsstrukturer ytterligare och kräver flexibla och intelligenta fördelningsstationer. I vår roll som leverantör av en enda lösning hanterar Hitachi Energy komplexiteter i kraftbolagslösningar, minimerar risker och gränssnitt och säkerställer samtidigt punktlig och kvalitativ leverans av nyckelfärdiga fördelningsstationer och konstruerade utrustningspaket.

Vår omfattande globala erfarenhet från att konstruera och bygga tiotusentals fördelningsstationer över spänningsnivåer från 11 till 1 100 kV ger oss möjlighet att förse elkunder med tekniskt optimerade och kostnadseffektiva lösningar. Våra experter stödjer kunder under fördelningsstationens livscykel, från genomförbarhetsstudier till systemstart och från underhåll till utbyggnad, uppgraderingar och renoveringar.  

Lösningar för kraftbolag

Fallstudier

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er