Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Women use cell phones to detect cybersecurity security

Service och konsulttjänster inom energiområdet

Hitachi Energy erbjuder konsulttjänster inom energi för att hjälpa företag att optimera sin energiprestanda och minska kostnaderna samt klimatpåverkan. Läs mer.

Service på Hitachi Energy – vi gör en verklig insats för en bättre värld

Med ökad elektrifiering och efterfrågan på el till följd av energiomställningen växer serviceverksamheten snabbt. Hitachi Energy är väl positionerat för att hjälpa sina kunder att främja en mer hållbar energiframtid för alla.

Att främja en mer hållbar energiframtid uppnås inte enbart genom att tillverka banbrytande teknikprodukter. Det krävs även goda samarbeten som levererar support för att säkerställa rätt lösningar med flexibilitet, effektivitet, tillförlitlighet och tillgänglighet.

Vi vet detta eftersom vi idag är partners med serviceansvar för att lämna tillgångar som beställts över 100 år av tekniskt ledarskap.  De långa relationerna med våra partners och kunder beror på vårt fokus på kundframgång och våra standarder inom hälsa och säkerhet.

Vi levererar ett brett utbud av konsulttjänster och service inom energi som sträcker sig över 100 länder – över hela livscykeln för dina projekt och hela livscykeln för våra produkter.  ​

De företag som behöver ansluta, flytta och använda el i stor skala spänner över många sektorer - företag och infrastrukturindustrier som gruvdrift och stål samt nya sektorer som datacenter och eMobility.

Vår strategi för konsultation, rådgivning och tjänster är utformad för att anpassas till dina behov och kan vara fristående eller ingå i ett bredare avtal som tillhandahåller hållbarhetsfokuserade tjänster från installation, övervakning av tillståndsdata, underhållsoptimering, livstidsförlängning till uppgradering.

Våra experter är engagerade i varje steg för att du ska lyckas.