Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Vad är EnCompass-avtal?

Service är vårt åtagande för världens största befintliga installerade bas och framtiden för energisystemet.
Vi inser att energiomställningen börjar med befintlig infrastruktur.

Med hundraårig erfarenhet och expertis levererar vårt dedikerade team exceptionella servicelösningar som täcker hela livscykeln för era tillgångar, vilket bidrar till att säkerställa en motståndskraftig drift som minskar OPEX-kostnaderna samtidigt som systemriskerna minskas.

EnCompass är vår portfölj av partnerskapsorienterade tjänsteerbjudanden som signalerar en stegvis förändring i livscykeltänkandet.

EnCompass-avtal är en uppsättning tjänster som ger tillgång till support dygnet runt, som täcker era produkter och system och är förbättrade med möjligheten att anpassa den supportnivå som behövs för att nå era strategiska mål.

Som den främsta partnern tillhandahåller vi expertis i varje steg i processen och hanterar både nuvarande och framtida behov för att hjälpa er att uppnå en hållbar och säker energiframtid, oavsett om det sker via en fristående supportplan eller ett paket med skräddarsydda serviceavtal.

Överlägsna livscykelprestanda med EnCompass-avtal

successful electrical engineers taking machine readings in substation
Bedöma och säkra
I vår roll som elnätsexperter erbjuder vi insikter om befintliga tillgångar, rådgivning om bästa praxis och utvärdering av investeringsplaner för att förbättra utsikterna för avkastning.
Professional Mechanical Engineer team Working on Personal Computer at Metal lathe industrial manufacturing factory. Engineer Operating  lathe Machinery. Product quality Inspection
Utbilda och utveckla
Vi erbjuder utbildning i våra produktsystem och hjälper kunderna att hantera sina investeringar under hela livscykeln.
Two maintenance engineers inspect relay protection system with laptop computer. Bay control unit. Medium voltage switchgear
Reservdelar och underhåll
Vi hjälper kunderna att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt genom att säkerställa tillförlitligheten i elnätet och dess komponenter. 

Typer av EnCompass-avtal

EnCompass Frame

Ramavtal för snabba inköp av tjänster

När tiden är knapp är EnCompass Frame er väg för att uppnå snabbare och enklare åtkomst till de tjänster ni behöver nu.

Vad förser EnCompass Frame er med?

Snabbare svar
Förenklad administration
Ekonomisk säkerhet
En enda kontaktpunkt
Kontinuerligt tekniskt stöd

EnCompass Service 

Serviceavtal för vår fullserviceportfölj

Ditt val av avtal för att säkerställa att dina krav på energisystemets prestanda uppfylls nu och i framtiden.

Vad förser EnCompass Service er med?

Samma förmåner som EnCompass Frame
Prioriterad experthjälp
Fastställt svar på plats
En enda punkt för avtalshantering
Anpassningsbara tjänster

Dra fördel av enastående energiprestanda

Snabbare och enklare åtkomst
Öka produktiviteten med enklare och snabbare åtkomst till vår portfölj med integrerade och utbyggbara tjänster.
Överlägsna livscykelprestanda
Utformat med maximal flexibilitet för att leverera ett anpassat program som överträffar era energisystemkrav och hjälper er att uppnå överlägsna prestanda under er produktlivscykel.
Bättre insikter om nyttjande
Dra fördel av och nyttja vår expertis inom teknik, hållbarhet och motståndskraft kontinuerligt för att förverkliga ert framtida energisystem. 
360 graders översikt
Optimera verksamhetsprocesser genom att minska upprepande uppgifter och stöd beslutsfattande och felsökning via virtuell och fjärrstyrd hjälp, analys, övervakning och konsultrådgivning.
Förverkliga framtidens energisystem
EnCompass-avtal kan bidra till att främja nya hållbara partnerskap genom optimalt samarbete och att söka bättre sätt att främja ett holistiskt tänkande över dina intressenter eller företag. 

EnCompass-avtal

Tillsammans för spetskompetens inom energi

Samarbete med Hitachi Energy för framgång

Vi delar samma mål – era framgång.

Vårt team ger personlig och sakkunnig rådgivning i varje skede av processen som tillgodoser både dina nuvarande och framtida behov.

Att välja Hitachi Energy och EnCompass Avtal är det första steget på en resa mot en hållbar energiframtid, där säkra, innovativa och skräddarsydda servicelösningar väntar. 

Tillsammans kommer vi att skapa en mer hållbar värld för kommande generationer.

Er servicepartner för idag och imorgon.

Kontakta vårt team om du vill veta mer om vilka tjänster och tilläggserbjudanden som skulle passa bäst för din organisation.