Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Energy Sustainability Consulting​ Services

Konsulttjänster inom hållbarhet

Hitachi Energys konsulttjänster för hållbarhet hjälper dig att hantera dina unika behov av miljöprestanda med ekonomi och marknadsdynamik.

Hitta rätt väg för att uppfylla dina hållbarhetsbehov

Hantering av trefaldiga dilemman för ren, säker och prisvärd energi påverkar alla som har anknytning till energisektorn och fortsätter att driva förändringar i våra elenergisystem över hela världen under många decennier framöver. För de flesta företag innebär det att minska riskerna och optimera sina miljöavtryck längs hela värdekedjan.

I detta utmanande sammanhang kan Hitachi Energy tillhandahålla en robust förståelse för regelverk, underliggande ekonomi och marknadsdynamik, vilket är avgörande för hela beslutsfattandet. Våra konsulttjänster inom hållbarhet kan hjälpa dig att tillgodose dina unika behov av miljöprestanda. ​

Genom att samla in och analysera data om ett brett spektrum av hållbarhetsrelaterade faktorer - såsom energi, utsläpp av växthusgaser, prestanda i leveranskedjan, livscykelanalys - kan företag generera de djupa insikter de behöver för att vägleda sina hållbarhetsrelaterade initiativ och förbättra sin övergripande resurseffektivitet.

Våra konsulter är oberoende rådgivare som bedömmer och jämför miljöpåverkan av ny teknik under en produkts hela livslängd (Life Cycle Analysis).

Vi täcker aspekter som till exempel bränsle, elförbrukning, optimal drift för att fastställa en tydlig strategi för minskade koldioxidutsläpp, även bedömning av vilken energibärare som ska användas för att minska klimatpåverkan.