Choose your region and language

Go

Menu

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger Hitachi Energy Norway AS en plikt til å være med å sikre anstendige arbeidsforhold i for ansatte i egen virksomhet samt i leverandørkjeden og hos andre forretningspartnere, samt å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Hitachi Energy har etablert interne retningslinjer og prosesser for å sikre at leverandører og forretningspartnere etterlever ILOs (International Labour Organization) kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheteter og prinsipper i arbeidslivet og grunnleggende menneskerettigheter slik de er nedfelt i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, begge fra 1966. Informasjon om de aktsomhetsvurderinger som gjøres finner du her.

Dersom det er ønske om mer informasjon om hva Hitahi Energy Norway AS gjør for å etterleve forpliktelsene i loven, kan en forespørsel sendes til epost-adressen [email protected]