Choose your region and language

Go

Menu

Fremtidsrettet senter for service, reparasjon og oppgradering av kraftprodukter

Hitachi Energy sitt serviceverksted for transformatorer og høyspenningsutstyr i Drammen er et senter for sirkulærøkonomi. Kjernevirksomheten har gjennom flere tiår vært å forlenge levetiden til eksisterende transformatorer og bryteranlegg, slik at kundene ikke trenger å kjøpe nytt materiell for tidlig.

Sirkulærøkonomi betyr at ressursene brukes så lenge som mulig og gjenvinnes i så stor grad som mulig - og er en forutsetning for et bærekraftig samfunn. Å oppgradere og reparere som et alternativ til å kjøpe nytt, er en filosofi som er viktigere enn noen gang, og bra for både miljø og økonomi. Utgangspunktet for å lykkes med en sirkulærøkonomisk strategi er en god vedlikeholdsfilosofi og serviceavtale med relevant leverandør, som sikrer at gode investeringer blir fulgt opp og tatt vare på.

Med lokalisering på samme sted kan våre serviceavdelinger for Transformatorer og Høyspenningsprodukter dele ressurser på tvers, slik at begge virksomhetene kan levere enda bedre tjenester til sine kraft- og industrikunder.

Bli med på omvisning - Og les mer om vår virksomhet under