Choose your region and language

Go

Menu

Features Finland 04-05-2023

2 min read

Hitachi Energy panostaa kriittisen infran sähkönsaannin turvaamiseen

Sähkökatkon sattuessa erityisesti kriittinen infrastruktuuri tarvitsee toimintavarmaa varavoimaa. Hitachi Energy tarjoaa paitsi varavoimajärjestelmät myös niiden kokonaisvaltaiset elinkaaripalvelut.
Kuvassa Service Team Leader Juha-Pekka Uusitalo (vas.) ja  Product Manager Jani Venäläinen Hitachi Energyltä.

Kuvassa Service Team Leader Juha-Pekka Uusitalo (vas.) ja  Product Manager Jani Venäläinen Hitachi Energyltä. 

Vaikka Suomessa on hyvin toimintavarma sähköverkko, sähkökatkoja aiheuttavat muun muassa sääilmiöt sekä kaapelivauriot. Jotta yhteiskunnan huoltovarmuudesta voidaan pitää kiinni, on erityisesti kriittiselle infrastruktuurille tarjottava modernit ja tehokkaat keinot pitkiinkin sähkökatkoihin varautumiseen.

”Auttaaksemme yhteiskuntaa sähkönjakelun varmistamisessa myös poikkeustilanteissa, olemme Hitachi Energyllä panostaneet monipuolisen tuote- ja palvelupaletin rakentamiseen eri asiakassektorien varavoimatarpeisiin. Näitä sektoreita ovat muun muassa sairaalat, datakeskukset, voimalaitokset, prosessiteollisuus sekä lentoliikenne”, sanoo Product Manager Jani Venäläinen.

Kattavat elinkaaripalvelut

Hitachi Energyn varavoimaratkaisut soveltuvat moniin tarpeisiin. Dieselgeneraattori voidaan sijoittaa apulaitteineen suoraan konehuoneeseen. Vaihtoehtoisesti varavoimakone voidaan toimittaa sääsuojakoteloituna tai valmiina konttirakenteisena ratkaisuna.

Yrityksen oma varavoimajärjestelmiin erikoistunut Mission Critical Infrastructure -tiimi on asiakkaan tukena tarvittaessa järjestelmän koko elinkaaren ajan sen toimintavarmuuden säilyttämiseksi.

”Huolehdimme kaikesta, varavoimajärjestelmän huolellisesta suunnittelusta ja asennuksesta säännöllisiin kuntokartoituksiin ja huoltoon. Päivystyspalvelumme toimii kellon ympäri”, kertovat tiimissä työskentelevät Venäläinen ja Service Team Leader Juha-Pekka Uusitalo.

”Varavoimakoneen toimivuus on testattava minimissään kerran kuukaudessa koekäytöllä.”

Toimintavarmuudesta huolehtiminen keskeisessä roolissa

Hyvin tehty suunnittelutyö ja tilannekuvan muodostaminen esimerkiksi polttoainetarpeen suhteen on tärkein vaihe varavoimajärjestelmien hankinnassa. Sekä Venäläinen että Uusitalo korostavat myös asiantuntevan ylläpitotyön roolia hankinnan jälkeen.

”Varavoimakoneen toimivuus on testattava minimissään kerran kuukaudessa koekäytöllä. Sen voi tehdä asiantuntija tai asiakas itse – annamme tarvittaessa koulutusta järjestelmän testaukseen. Tietysti myös koneen polttoaineen käyttökelpoisuutta on seurattava. Teemme tarvittaessa laboratorioanalyysejä, joilla tarkistetaan, onko polttoaine pilaantunut ja puhdistuksen tarpeessa.”

Olennaista on huolehtia lisäksi järjestelmän ajantasaisuudesta – vanhoihin laitteisiin ei välttämättä ole saatavilla varaosia huoltotoimenpiteitä varten.

”Tarjoamillamme kartoituskäynneillä esimerkiksi tarkastellaan, onko laitteistolla elinkaarta jäljellä sekä onko siihen vielä saatavilla varaosia vaikkapa meidän varastollamme”, Venäläinen kertoo.

Uusitalo kuitenkin huomauttaa, ettei vanhentunut laitteisto aina merkitse tarvetta hankkia täysin uutta tilalle.

”Varavoimajärjestelmän automatiikka vanhenee nopeammin kuin itse dieselgeneraattori. Hitachi Energy voi modernisoida pelkän automatiikan, jolloin yleensä vähän käytettyä kallista generaattoria ei tarvitse uusia.”

On hyvä huomioida, ettei toimintakunnossa oleva varavoimakone apulaitteineen kuitenkaan riitä, mikäli sähkönjakeluketjussa on muita huonokuntoisia komponentteja. Koko ketju asiakkaan liityntäpisteestä tai generaattorista varmistettuun kulutuskojeeseen tarvitsee laadukasta huolenpitoa ja tarkastelua.

”Asiakkaan halutessa autamme tunnistamaan riskit ja huolehdimme koko sähkönjakeluketjun kunnossapidosta, valvonnasta sekä käytöstä”, Venäläinen korostaa.

Varavoimaa jopa viikoiksi

Hitachi Energyn tarjoamien kattavien varavoimapalveluiden merkitys sähkönjakelun poikkeustilanteisiin valmistautumisessa on valtava – suunnittelemalla varavoimajärjestelmän oikein sekä pitämällä sen toimintavarmuutta jatkuvasti yllä voi kriittinen infrastruktuuri toimia jopa viikkoja pelkällä varavoimalla.

”Huoltovarmuuden lisäksi esiin nousevat toki myös taloudelliset tekijät. Esimerkiksi teollisuusyritykset tarvitsevat varavoimaa välttääkseen huomattavat tuotantotappiot – yhden sähkökatkon aiheuttamat kustannukset voivat helposti olla suuremmat kuin varavoimakoneen hinta”, sanoo Uusitalo.