Choose your region and language

Go

Menu

Press Release Oslo, Norway 21-11-2023

5 min read

Hitachi Energy introduserer et nytt utslippsfritt alternativ til dieseldrevne generatorer

Hydrogen-drevet generator sørger for strømforsyning og varme til anlegg som er vanskelige å avkarbonisere, som for eksempel anleggsplasser, fjerntliggende områder, datasentre og sykehus

Hitachi Energy er en global teknologileder som fremskynder en bærekraftig energifremtid for alle. Selskapet avduket i dag sin HyFlex™, en demonstrasjonsenhet som produserer elektrisitet ved hjelp av hydrogen. Avdukingen skjedde under et arrangement i Gøteborg som Hitachi Energy gjennomførte sammen med sin partner PowerCell Group. Omlag 100 ledere fra selskaper innen ulike industrier var tilstede under arrangementet.

Den innovative løsningen er en integrert og skalerbar plug-and-play-generator for midlertidig eller permanent installasjon, der nett-tilknytninger er upraktiske og hvor dieselgeneratorer ikke er ønskelig. Den minste generatoren leverer kraft til midlertidige installasjoner og er designet for 400-600 kVA. Den kraftigste varianten er laget for permanente installasjoner og vil levere 1 MVA eller mer pr enhet og kan bli installert parallelt for å møte kundenes spesifikke kraftbehov.

HyFlex™ er utslippsfri og produserer kun strøm, anvendbar varme og vann. Til sammenligning vil en 1 MVA dieselgenerator som går på full last forbrenne rundt 225 kg diesel og slippe ut 720 kg CO2 hver time.

Viktige bruksområder omfatter byggeplasser på fjerntliggende steder, støy- og forurensningsutsatte byer og gruveanlegg med tanke på å levere strøm til det økende antallet elektrisk utstyr, som dumpere og gravemaskiner. Løsningen kan i tillegg brukes opp mot datasentre, sykehus og hoteller som trenger en reserveforsyning av strøm eller varme og også for landstrømsløsninger for å forsyne skip til kai med bærekraftig strøm i stedet for dieselgeneratorer.

– Vi er stolte over å kunne avduke en banebrytende løsning som dekarboniserer applikasjoner som tidligere var nesten umulig, sier Marco Berardi, Head of Grid & Power Quality Solutions and Service i Hitachi Energy. – Omstillingen til nullutslipp fortsetter, og stadig flere sektorer vil se etter løsninger for å redusere sitt miljøfotavtrykk og forbedre driften.

Hitachi Energy utvikler demonstrasjonsenheten for hydrogen sammen med brenselcelleprodusenten PowerCell Group fra Gøteborg. PowerCell bidrar med kraftmoduler og kunnskap innen integrering av brenselceller, og Hitachi Energy bidrar med systemkompetanse og ekspertise innen kraftelektronikk, batterier, kjøling og intelligent styring.

Hitachi Energy legger opp til lansering av en mobil hydrogengenerator i slutten av 2024 og en generator for permanent utplassering i 2025.

Med lanseringen av den banebrytende teknologien har Hitachi Energy en komplett portefølje av løsninger for hele verdikjeden til grønn hydrogen. I tillegg til hydrogen-til-elektrisitet løsninger omfatter porteføljen strøm-til-hydrogen løsninger for elektrolyse-systemer som optimaliserer kraftforsyningen, fra tilkoblingspunktet for høyspenning til DC-tilkoblingen til elektrolysørene.

Hitachi Energy har allerede levert en løsning for å produsere hydrogen med elektrisitet for en 20 MW elektrolysør i Sverige og lignende teknologi for et 20 MW prosjekt i Finland. Mens økosystemet for hydrogen rigger seg for prosjekter i gigawattstørrelse, er Hitachi Energy godt posisjonert som en foretrukket samarbeidspartner ved å levere kraftsystemer som har høy energieffektivitet, pålitelighet og spenningskvalitet. 

Om Hitachi Energy

Hitachi Energy er en global teknologileder som jobber for en bærekraftig energifremtid for alle. Vi bistår kunder innen energiforsyning, industri, transport og infrastruktur med innovative løsninger og tjenester gjennom hele verdikjeden. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere leverer vi banebrytende teknologi som muliggjør overgangen til en karbonnøytral fremtid. Vi er pådrivere for et mer bærekraftig, fleksibelt og sikkert energisystem, samtidig som vi balanserer sosiale, miljømessige og økonomiske verdier. Hitachi Energy har en lang historie og installert base i mer enn 140 land.Vi har levert mer enn 150 GW via HVDC-linker som gjør det mulig for våre kunder å integrere mer vind- og sol-kraft i kraftsystemet. Med hovedkontor i Sveits sysselsetter vi rundt 40 000 mennesker i 90 land og omsetter for omlag 10 milliarder dollar årlig. 

https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

Om Hitachi, Ltd.

Hitachi bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Som en sosialt ansvarlig virksomhet driver Hitachi innovasjon gjennom bruk av data og kontinuerlig teknologiutvikling. Vi hjelper kundene våre og samfunnskritiske funksjoner med løsninger som utnytter informasjons- og operasjonsteknologi (IT/OT) under den digitale merkevaren Lumada, samt produkter innen forretningsområdene Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries og Automotive Systems. Motivert av det grønne skiftet, behovet for digital omstilling og innovasjon, sikter vi mot vekst gjennom tett samarbeid med våre kunder. Selskapets samlede inntekter for finansåret 2022 (avsluttet 31. mars 2023) endte på 10.881,1 milliarder yen). Virksomheten har 696 datterselskaper og sysselsetter omlag 320.000 mennesker over hele verden. For mer informasjon om Hitachi, besøk selskapets hjemmeside via
https://www.hitachi.com.

Contacts

Jocelyn Chang

Global Head of Public Relations & Content Strategy