Choose your region and language

Go

Menu

Press Release Finland 23-04-2024

3 min read

Hitachi Energy investoi noin 180 miljoonaa dollaria uuteen tuotanto- ja teknologiakampukseen Mustasaaren Vikbyhyn tukemaan energiasiirtymää

Havainnekuva Hitachi Energyn uudesta tuotanto- ja teknologiakampuksesta. Kuva: WasaGroup Havainnekuva Hitachi Energyn uudesta tuotanto- ja teknologiakampuksesta. Kuva: WasaGroup

Havainnekuva Hitachi Energyn uudesta tuotanto- ja teknologiakampuksesta. Kuva: WasaGroup

 

  • Investointi sisältää modernit toimistotilat sekä uuden huipputeknologiaa edustavan muuntajatehtaan, jonka myötä muuntajien tuotanto- ja testauskapasiteetti kaksinkertaistuu Suomessa vastaamaan energiamurroksen myötä kasvavaan kysyntään.
  • Vuonna 2027 valmistuva uusi 30 000 neliömetrin kampus korostaa yhtiön sitoutumista innovointiin, laatuun ja kestävään kehitykseen.
  • Yhtiön koko henkilöstö Vaasan-seudulla kaikista liiketoiminnoista, yli 500 henkilöä, siirtyy uudelle kampukselle.
  • Investoinnin myötä Hitachi Energy arvioi rekrytoivansa noin 200 uutta työntekijää.

Hitachi Energy investoi noin 180 miljoonaa dollaria (noin 170 miljoonaa euroa) uuteen tuotanto- ja teknologiakampukseen Vikbyn teollisuusalueelle Mustasaareen. Uudelle 30 000 neliömetrin kampukselle rakennetaan huipputeknologiaa edustavat tuotanto- ja testauslinjat muuntajatuotantoon sekä modernit toimistotilat. Investointi korostaa yhtiön sitoutumista innovointiin, laatuun, turvallisuuteen sekä kestävään kehitykseen.

Investointi on osa Hitachi Energyn laajempaa globaalia kapasiteetin laajentamissuunnitelmaa, jolla vastataan vihreän energiasiirtymän myötä kasvavaan kysyntään niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti.

”Investointi on merkittävä virstanpylväs ja suora vastaus vauhdilla kasvavan markkinan ja asiakkaidemme tarpeisiin. Investoinnin myötä kasvava kapasiteetti tulee tarvitsemaan myös uusia tekijöitä, ja arvioidemme mukaan tulemme rekrytoimaan noin 200 uutta työntekijää tulevien vuosien aikana. Tämä on ilouutinen Vaasan-seudulle, Suomelle ja koko Euroopan energiasiirtymälle. Meidän teknologiaamme ja osaamistamme tarvittiin kun Suomi sähköistyi ja sitä tarvitaan nyt, kun rakennamme vihreämpää energiajärjestelmää ja taitamme matkaa kohti hiilineutraalia energiatulevaisuutta”, toimitusjohtaja Matti Vaattovaara Hitachi Energy Finlandista sanoo.

Investointi kaksinkertaistaa muuntajien nykyisen tuotantokapasiteetin Suomessa sekä laajentaa nykyistä tuotevalikoimaa suurempiin muuntajiin. Lisäksi investointi vahvistaa yhtiön kykyä valmistaa ja huoltaa merkittävä osa Suomen kriittisen infrastruktuurin, kuten sähkön tuotannon, siirron ja datakeskusten muuntajista. Muuntajilla on keskeinen rooli vihreän energiasiirtymän edistämisessä. Kuten Yhdysvaltain energiaministeriö (The US Department of Energy, DoE) on korostanut, muuntajat ovat keskeisiä komponentteja sähköverkon modernisoinnissa, ja niitä tarvitaan yhä enemmän muun muassa tukemaan teollisuuden ja liikenteen sähköistämistä. Muuntajat ovat keskeisessä asemassa vauhditettaessa energiajärjestelmän sähköistämistä ja edistettäessä sähköverkon tehokkuutta ja luotettavuutta.

Suomea pidetään keskeisenä maana puhtaan teknologian kehittämisessä - niin uusiutuvan energiantuotannon kasvun kuin teollisuuden sähköistymisen tukemiseen. Hitachi Energy kehittää ja valmistaa Suomessa monia vihreän energiasiirtymän, ja myös Suomen sähkön huoltovarmuuden kannalta keskeisiä avainteknologioita. Yhtiön teknologiat mahdollistavat joustavan, luotettavan ja säävarman siirto- ja jakeluverkon, turvaavat sähköistä raideliikennettä Suomessa, varmistavat teollisuuden sähkönsaannin sekä tuuli-, aurinko- ja vesivoiman luotettavasti kulutukseen. Pelkästään Suomessa reilusti yli puolet tuotetusta tuulisähköstä virtaa koteihin, yrityksiin ja teollisuuteen Hitachi Energyn toimittamien muuntajien ja sähköasemien läpi. Suomessa kehitetty kriittisen infrastruktuurin ohjaus- ja valvontajärjestelmä MicroSCADA on käytössä yli 170 maassa ja valvoo sähkönsaantia yli kymmenelle prosentille maailman väestöstä. 

Hitachi Energy työllistää Suomessa yli 600 henkilöä, joista noin 500 Vaasassa. Yhtiö toimii Vaasassa tällä hetkellä useassa eri kiinteistössä Strömberg Parkissa ja Vöyrinkaupungilla. Uuden kampuksen maanrakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2024 ja se arvioidaan otettavan käyttöön vuonna 2027. 

 

Hitachi Energy on globaali teknologiajohtaja, joka edistää kestävän kehityksen mukaista energiatulevaisuutta kaikille. Palvelemme verkkoyhtiöitä, teollisuutta ja infrastruktuurialojen asiakkaita innovatiivisilla ratkaisuilla ja palveluilla läpi koko arvoketjun. Yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa olemme teknologian edelläkävijöitä ja mahdollistamme digitaalisen muutoksen, jota tarvitaan nopeuttamaan energiamurrosta kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kehitämme maailman energiajärjestelmää ympäristömyönteisemmäksi, joustavammaksi ja luotettavammaksi ja tasapainotamme samalla sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia arvoja. Hitachi Energyllä on vahva osaaminen ja kokemus ja vertaansa vailla oleva asennuskanta yli 140 maassa. Integroimme yli 150 gigawattia HVDC-yhteyksiä sähköjärjestelmään ja autamme asiakkaitamme lisäämään tuuli- ja aurinkoenergiaa. Pääkonttorimme sijaitsee Sveitsissä, ja työllistämme yli 40 000 henkilöä 90 maassa. Liiketoimintamme volyymi on noin 10 miljardia USD.

www.hitachienergy.com

www.linkedin.com/company/hitachienergy

twitter.com/HitachiEnergy

Hitachi edistää sosiaalista innovaatiotoimintaa luoden kestävää yhteiskuntaa datan ja teknologian avulla. Ratkaisemme asiakkaidemme ja yhteiskuntien haasteita Lumadan IT- ja OT -ratkaisuilla. Hitachi toimii liiketoimintarakenteensa mukaisesti: ”Digital Systems & Services” - tuemme asiakkaidemme digitaalista muutosta; "Green Energy & Mobility" - edistämme hiilidioksidipäästöjen vähentämistä yhteiskunnassa energia- ja raidejärjestelmien avulla sekä "Connective Industries" - yhdistämme tuotteita digitaaliteknologian avulla ja tarjoamme ratkaisuja eri teollisuudenaloille. Digitaalisuus, vihreys ja innovaatiot ohjaavat meitä, ja pyrimme kasvuun luomalla yhdessä asiakkaidemme kanssa. Yhtiön konsolidoidut liikevaihdot tilikaudella 2022 (päättyi 31.3.2023) olivat 10 881,1 miljardia jeniä, ja sillä on 696 konsolidoitua tytäryhtiötä ja noin 320 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. Lisätietoja Hitachista on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.hitachi.com.

About Hitachi Energy

Hitachi Energy is a global technology leader that is advancing a sustainable energy future for all. We serve customers in the utility, industry and infrastructure sectors with innovative solutions and services across the value chain. Together with customers and partners, we pioneer technologies and enable the digital transformation required to accelerate the energy transition towards a carbon-neutral future. We are advancing the world's energy system to become more sustainable, flexible and secure whilst balancing social, environmental and economic value. Hitachi Energy has a proven track record and unparalleled installed base in more than 140 countries. We integrate more than 150 GW of HVDC links into the power system, helping our customers enable more wind and solar. Headquartered in Switzerland, we employ more than 40,000 people in 90 countries and generate business volumes of over $10 billion USD. 

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://twitter.com/HitachiEnergy

About Hitachi, Ltd.

Hitachi drives Social Innovation Business, creating a sustainable society through the use of data and technology. We solve customers' and society's challenges with Lumada solutions leveraging IT, OT (Operational Technology) and products. Hitachi operates under the 3 business sectors of “Digital Systems & Services” – supporting our customers’ digital transformation; “Green Energy & Mobility” – contributing to a decarbonized society through energy and railway systems, and “Connective Industries” – connecting products through digital technology to provide solutions in various industries. Driven by Digital, Green, and Innovation, we aim for growth through co-creation with our customers. The company’s revenues as 3 sectors for fiscal year 2023 (ended March 31, 2024) totaled 8,564.3 billion yen, with 573 consolidated subsidiaries and approximately 270,000 employees worldwide. For more information on Hitachi, please visit the company's website at https://www.hitachi.com.

Haastattelupyynnöt:

Jaana Nikkari

Communication Manager

+358 50 334 4627