Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Fältservicehantering för tillgångskrävande branscher

I dagens snabbt föränderliga digitala miljö står företag i tillgångskrävande branscher under ökande tryck på att inspektera och underhålla sina viktiga tillgångar och sin infrastruktur med hög effektivitet. De måste också reagera snabbt på kunders förfrågningar och nödsituationer och samtidigt säkerställa tillförlitligheten och säkerheten för sin utrustning och sina tekniker i fältet. I syfte att åtgärda dessa utmaningar vänder företag sig till programvara för fältservicehantering för att hitta lösningar.  

Hitachi Energys lösning för fältservicehantering, Lumada FSM, är utformad för att förbättra effektivitet, produktivitet och säkerhet. Lumada FSM-systemet är en molnbaserad lösning som ger mobila användare möjlighet att utföra arbetsorder säkert och effektivt i fältet. Lösningen är särskilt utformad för att utöka effektiviteten i processen för förvaltning av företagets tillgångar direkt till de stödjande tillgångarna och öka fältarbetets produktivitet och personalens säkerhet.

Mycket utbyggbar och intuitiv lösning för inspektioner, underhåll och reparationer

Fältservicehantering är en del av Lumada-portföljen för förvaltning av tillgångar och arbete – programvara som ger tillgångskrävande branscher möjlighet att vara mer anpassningsbara, samarbetsinriktade, insiktsfulla och förutsägande. Lumada är inte bara ett system, utan ett ekosystem som drar fördel av er befintliga teknik, vilket ge er möjlighet att få tillgång förmånerna med de senaste tekniska framstegen utan att offra de investeringar ni redan har gjort. Lumada-portföljen erbjuder det senaste inom utveckling av programvara, med en modulär arkitektur som är utformad för att tillgodose kunders behov av smidig leverans på en föränderlig marknad. Kunder kan distribuera exakt det som behövs när det behövs genom att ersätta gårdagens forcerade uppgraderingar av typen ”riv och byt ut”.

Lumada-lösningarna för förvaltning av tillgångar och arbete kan samverka med era investeringar i andra kompletterande lösningar. För maximal flexibilitet och bästa valmöjligheter är Lumada-lösningar tillgängliga via molnet eller lokalt.

Vi presenterar Vegetation Manager

Rensa träden innan träden stänger av strömmen

Öka era kunskaper om fältservicehantering

Vegetation Manager

Vegetation Manager är ett nyckelfärdigt verktyg för optimering av avverkningsplaner som ger kraftbolag möjlighet att planera, övervaka, rapportera och förebygga vegetationsrelaterade problem.

Lumada Inspection Insights-portföljen

En AI-driven portfölj med lösningar som tillhandahåller automatiserad kamerabaserad tillgångsdetektering, identifiering av defekter och hot och rekommenderar riskhanteringssteg

Fem steg för att bygga ett beslutsunderlag för en digital lösning för fältservicehantering

I denna artikel utforskar vi de fem viktigaste stegen för att bygga ett beslutsunderlag och utforska alternativ för fältservicehantering.

Öka tillförlitligheten och främja säkerheten

Tillförlitlig långsiktig tillgångsfunktion och produktivitet minskar dessutom säkerhetsrisker.

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er

Läs mer

Reaktion på avbrott

Ta reda på hur man optimerar avbrottshantering för alla typer av arbete, inklusive nödsituationer och jobb med hög prioritet.

Gasleverantör

Ta reda på hur ni kan optimera underhåll av tillgångar för alla typer av underhåll och reparationsarbeten för gasleverantörer.

Vattenleverantör

Se hur vår enkla lösning kan ge D&U-personal hos alla typer av vattenleverantörer bättre möjligheter.

Våra klassiska lösningar för fältservicehantering

Service Suite

Service Suite är en heltäckande lösning som automatiserar hela cykeln för kundservice och underhåll av tillgångar – från kortsiktigt beslutsfattande i styrcentralen till långsiktig underhållsplanering på kontoret.