Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Elöverföringsnätverk

Stationsautomation är fortfarande centralt i Hitachi Energys produktportfölj, efter 100 års innovation inom kraftproduktion, -överföring och -distribution. Dagens kraftbolag är beroende av automatiska system för att övervaka, styra och skydda sina nätverk och den investering de representerar.

Modern automation handlar inte bara om att samla in och sammanställa data, även om det förblir en central uppgift för alla automationssystem, den ökande intelligensen hos intelligenta elektroniska enheter och reläer och fjärrterminaler erbjuder också utrymme för större autonomi. Beslut kan fattas lokalt eller i samförstånd med andra lokala enheter, medan centraliserade SCADA-system varnar mänskliga operatörer för beslut som fattas av maskinerna.

Många överföringsnät migreras till fiberoptisk kommunikation, med en optisk jordledning som bär många gigabyte data i en loopkonfiguration för redundans. Men äldre och fjärrinstallationer använder fortfarande installationer med Power Line Carrier (PLC) som erbjuder robust och ekonomisk kommunikation där latens är viktigare än bandbredd.

Relaterat erbjudande

Automation, skydd och styrning av fördelningsstationer

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er