Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Teleprotection

Säker och oavbruten elförsörjning är endast möjlig med hjälp av omfattande skydds- och styrningsfunktioner som säkerställer tillförlitlig drift av kraftsystemet.

Ökningen av komplexiteten hos och klassificeringen av kraftsystem innebär även ökningar av kraven på skyddsenheter och -system som måste skydda dem mot skador och bevara kraftsystemets stabilitet.

Skyddsreläer i samverkan med kommunikationslänkar tillhandahåller bästa möjliga metoder för selektiv isolering av fel i högspänningsledningar, transformatorer, reaktorer och andra viktiga elanläggningar.

I syfte att förhindra att systemet slutar fungera och skadas måste teleskyddssystemet koppla bort den icke fungerande delen selektivt genom att överföra kommandosignaler inom kortast möjliga tid. 

Kommunikationssystem för teleskydd

För mer information, besök vår globala webbplats.

power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er