Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Uppdragskritisk kommunikation för kraftbolag

Multiservice-teknikportfölj för kraftbolag

Åldrande infrastruktur, nya föreskrifter, distribuerade energikällor och det växande antalet IT-tillämpningar inom driftteknik (OT) som drivs av digitalisering är bara några av de problem som förändrar kraftbolagsmiljön dramatiskt idag.

Uppdragskritiska kommunikationssystem från Hitachi Energy är förberedda för morgondagens utmaningar och tillhandahåller robust, säker och tillförlitlig kommunikation som är tillgänglig under nätverkets livslängd.

Tillämpningar

Uppdragskritisk kommunikation för kraftöverföring

Till skillnad från telekommunikationsinriktade leverantörer, som kan avvika från viss teknik, fortsätter Hitachi Energy att stödja utbyggnaden av kunders operativa kommunikationsnätverk under årtionden. Vi fortsätter att stödja viktiga tillämpningar som är baserade på traditionell teknik och tillhandahåller framtidssäker teknik som stödjer hybridlösningar. 

  • Teleskydd: Hitachi Energys optimerade teleskyddslösningar leder till överlägsen prestanda, högre tillgänglighet och minskade driftskostnader. Detta är möjligt med den senaste generationen av skyddsgränssnitt och -enheter, tillsammans med funktioner för att möjliggöra dessa tjänsters teknikmigrering. FOX615 erbjuder integrerade skyddslösningar för distans- såväl som differentialskyddstillämpningar över alla typer av nätverksteknik (SDH eller MPLS-TP). Med den senaste utökningen av IEC 61850-baserade skyddsgränssnitt är FOX615 den mest avancerade lösningen för ert teleskyddssystem och ger er en migreringsväg till ny teknik.
  • Cybersäkerhet: Hitachi Energys uppdragskritiska kommunikationsarkitekturer med flera skikt säkerställer förbättrad nätverkssäkerhet. I tillägg till detta har Hitachi Energy utvecklat det första krypteringskortet för uppdragskritisk infrastruktur, med verkliga slumptalsvärden baserade på kvantfysik. Förbättra cybersäkerheten i det operativa kommunikationsnätverket genom att tillämpa kryptering med trådbunden hastighet som är lämplig för realtidstillämpningar. I tillägg till detta erbjuder tillämpningsspecifika brandväggar kontrollerad åtkomst till stationsbussen för IEC 61850 GOOSE, provvärdesdata och statisk nätverksdesign utan en omfattande plan för styrning. Detta säkerställer tillvägagångssättet med djupgående försvar och stöds fullständigt på FOX615-plattformen.
  • Power Line Carrier: Hitachi Energy bygger på mer än 75 års erfarenhet av dataöverföring via kraftledningar. Hitachi Energys Power Line Carrier-kommunikationsportfölj erbjuder omfattande funktioner. Det är enkelt att konfigurera och uppgradera produkterna – vilket säkerställer att kunden förblir i teknikens framkant under många år framöver.
  • IEC 61850 GOOSE: Den senaste utvecklingen av IEC 61850-standarden såväl som aktiviteter inom teleskyddsindustrin banar vägen för generiska paketbaserade skyddsplaner. För linjeavståndsskydd medger IEC 61850-standarden användning av GOOSE-meddelanden. FOX615 med det integrerade TEGO1-gränssnittet tillhandahåller en IEC 61850-baserad gatewayfunktion där TEGO1-gränssnittskortet fungerar som en IED. Det ansluter till upp till åtta olika fjärrenheter och erbjuder selektiv filtrering av GOOSE-meddelanden, översättningsmöjligheter i händelse av felmatchande konfigurationer och kontrollerad åtkomst till stationsbussen från fjärrenheter via WAN.
  • Nätverkshantering: Alla lösningar för kommunikationsnätverk från Hitachi Energy är helt integrerade i FOXMAN-UN, inklusive FOX615 och dess verktygsspecifika gränssnitt för avstånds- och differentialskydd. FOXMAN-UN tillhandahåller sofistikerade övervakningsfunktioner, t.ex. grafisk representation av kommunikationsnätverket, en översikt över synkroniseringsstatus för FOX615-nätverkselement och prestandaövervakning av länkar. I tillägg till detta gör FOXMAN-UN det möjligt för vissa uppgifter, t.ex. distribution och aktivering av fast programvara, att bli automatiserade och schemalagda.
  • SCADA: Dagens kraftbolag är beroende av automatiska system för att övervaka, styra och skydda sina nätverk och den investering de representerar. Modern automation handlar inte bara om att samla in och sammanställa data, även om det förblir en central uppgift för alla automationssystem, den ökande intelligensen hos intelligenta elektroniska enheter och reläer och fjärrterminaler erbjuder också utrymme för större autonomi. Uppdragskritisk kommunikation gör det möjligt att fatta beslut lokalt eller i samförstånd med andra lokala enheter, medan centraliserade SCADA-system varnar mänskliga operatörer för beslut som fattas av maskinerna.
power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er