Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Marknadsrådgivning

Fatta välgrundade affärsbeslut med hjälp av korrekt och aktuell marknadsinformation

Med dagens energimarknaders komplexa beskaffenhet är processen för att samla in, modellera och analysera data för att producera nyttig information en tids- och resurskrävande uppgift. Hitachi Energys marknadsinformation ger er tillgång till noggrant utvalda data och beprövade testade modeller från en betrodd rådgivare för att hjälpa er att analysera förändringar på energimarknaden och bedöma portföljrisker.

Informationstjänster på energimarknaden

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er