Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Women in offshore wind industry

Ökad integrering av havsbaserad vindkraftsproduktion i elnätet

HVDC-tekniken från Hitachi Energy bidrar avsevärt till en koldioxidneutral energiframtid genom att möjliggöra storskalig integrering av fjärrproduktion av förnybar energi.

Hitachi Energy arbetar i nära och tidigt samarbete med kunder och tillhandahåller marknadsledande, kompakta VSC HVDC Light®-lösningar som är noggrant anpassade specifikt för behoven inom havsbaserade vindkraftstillämpningar.

Detta webbinar behandlar punkt till punkt-baserade, hybrida och flerpoliga HVDC-lösningar som bidrar till att minska inverkan från koldioxid, stödja övergången till grön energi och det starka globala fokuset på koldioxidneutrala energisystem.

Vi diskuterar dessutom HVDC-lösningar för energiöar, flytande vind- och likströmsnät, som bidrar till att omvandla elsystemet i Europa så att det förlitar sig mer på förnybara energikällor och öka havsbaserad vindkraftskapacitet under de kommande åren.

Tala med oss för att ta reda på hur HVDC-tekniken från Hitachi Energy gör det möjligt att öka integreringen av havsbaserad vindkraftsproduktion i elnätet och påskynda övergången till grön energi i Europa.