Välj din region och ditt språk

OK

Meny

SEMIS

Ett verktyg för effektförluster och termisk simulering är tillgängligt för att hjälpa konstruktörer att förbättra effektomriktares energieffektivitet och prestanda.

SEMIS utvärderar halvledarparametrar och styrningsstrategier i fler än 20 kretsar för snabbt fastställande av viktiga element som förbättrar omriktarens effektivitet, kostnad och livslängd för en applikation. Simuleringar är baserade på den allmänt tillgängliga Plecs®-programvaran och tillhandahåller detaljerade grafiska och numeriska rapporter som täcker strömmar, spänningar, effektförluster och övergångstemperaturer. SEMIS modeller använder typiska värden i datablad. Dessa omfattar matriser med förluster per brytare med avseende på temperatur eller förlust i påslaget läge, uttryckt som ledd ström och temperatur.

– Påslagningsförlust per kopplingshändelse

– Avstängningsförlust per kopplingshändelse

– Förlust i påslaget läge under ledningstillstånd

– Termisk impedans

Även om simuleringar är baserade på värden och validerade beräkningar i datablad rekommenderar vi ytterligare utredning och verklig testning av de slutliga nödvändiga kretsarna, för att säkerställa tillämpningens livslängd och säkerhet.

För analys av mer komplexa kretsar eller kundspecifika elementparametrar ber vi er att kontakta er närmaste Hitachi Energy-säljare som kan ge råd om tillämpningsteknisk support som erbjuds av Hitachi Energy Switzerland Ltd, Semiconductors. De modeller och värden i datablad som används av SEMIS webbverktyget kan komma att ändras, förbättras eller rättas utan föregående meddelande och därför bör uppgifterna endast användas som information. Hitachi Energy Switzerland Ltd, Semiconductors kan inte åta sig något ansvar för den information som tillhandahålls via SEMIS-webbverktyget. Vi förbehåller oss alla rättigheter till de simulerade Hitachi Energy-halvledarprodukterna och informationen i respektive Hitachi Energy-produktmodell. Ingen reproduktion eller modifiering av SEMIS verktyget eller Hitachi Energys produktmodeller för kommersiella ändamål är tillåten utan vårt föregående skriftliga medgivande.

Kontakta Hitachi Energy Switzerland Ltd, Semiconductors om ni behöver ytterligare information eller rekommendationer.

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig