Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Testsystem för halvledare för hög effekt

Hitachi Energy konstruerar, tillverkar och erbjuder anpassade CE-kompatibla testsystem för effekthalvledare.

Hitachi Energy erbjuder testsystem för olika miljöer som forskning och utveckling, laboratorier, produktion eller felanalys. Högsta kvalitetssäkring och säker hantering, såväl som service på distans eller på plats garanteras.

Testsystem för halvledare för hög effekt

Hitachi Energy erbjuder statiska och dynamiska produktionstestsystem för de flesta typerna av halvledarenheter. De kan hantera mikrochip, substrat, underordnade moduler, moduler, wafer och press-pack-enheter. System för tester av tillförlitlighet i omvänd polarisering vid hög temperatur, intermittent drifttid eller tester av överspänningsström är också tillgängliga. Extra testområden omfattar klämning, kondensatorurladdning, förvärmning och enheter för datainsamling och parameterextrahering, såväl som programmeringsbara IGBT- och tyristorgrindenheter.

Parametrar

Hitachi Energys testsystem täcker ett intervall på upp till 14 kV och 10 kA och använder konfigureringsbara läckinduktanser ned till 60 nH. Under tester kan den fastklämda testkomponenten (DUT) värmas exakt upp till 200 °C för produktionssystem eller kylas ned till -40 °C i en miljökammare för tekniska system. Klämenheterna kan hantera enheter upp till 240 mm diameter och kan anbringa en klämkraft på upp till 240 kN.

Automation

Våra testsystem är utformade för enkel integrering i automatiserad hanteringsutrustning. Testsystemets programvara är kompatibel med kommersiella styrsystem som MES (tillverkningsexekveringssystem) och CAQ (datorstödd kvalitetssäkring).

  Tyristor och diod statisk/dynamisk GTO och statisk diod GTO och dynamisk diod

Blockerande spänning, växelström eller likström

X X X
Grindegenskaper X X  
På-läge, spänning framåt
X X  
Omvänd återställningsladdning X   X
Kritisk dV/dt X    
Kretskommuterad avstängningstid X    
Påslagning/avstängning   X X

Tillförlitlighetstestsystem

  • Omvänd polarisering vid hög temperatur
  • Intermittent livslängd/strömcykling
  • Överström
  • Frekvenstestare

Hjälpenhet

  • Klämenhet
  • Kondensatorurladdningsenhet
  • Förvärmningsenhet
  • Programmeringsbara IGBT- och tyristorgrindenheter
  • Datainsamlings- och parameterextraheringsenheter

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er