Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Accelererar utbyggnaden av elnätet för en koldioxidneutral framtid med modulära lösningar

Grid-eXpand är vårt sortiment av modulära och prefabricerade lösningar för nätanslutningar som gör det snabbare, enklare och effektivare att utöka elnätets kapacitet och påskynda övergången till ett mer hållbart energisystem. 

Grid-eXpand-lösningarna konstrueras, monteras och fabrikstestas av Hitachi Energy före leverans, klara för snabb och enkel inkoppling på plats samtidigt som det minskar riskerna vid byggnation på anläggningen. Lösningarna kan skräddarsys för att tillgodose specifika behov och nätkodskrav. De är skalbara för att enkelt kunna uppgraderas eller utökas med repetetiv design som är kompatibel  med den befintliga utrustningen och minska komplexiteten i den installerade basen. 

upp till 40%

Snabbare installation på plats

upp till 60%

Mindre fotavtryck

upp till 70%

Lägre kostnader för byggarbete*

Modulerna finns tillgängliga i containrar, på släp eller trailers för permanent eller mobil driftsättning, i kit för gasisolerade lösningar och med kompletta kraftuppsamlings- och nätanslutningspaket för havsbaserade vindkraftsparker och solenergianläggningar.

 

*Jämfört med konventionellt byggda elnätsanslutningar som kräver omfattande byggarbete och utrustningsmontering på plats.


Mer om Grid-eXpand™

Vårt utbud

Grid-eXpand™ Offshore solutions provide Offshore Wind players the excellence and speed they need to be competitive in the energy transition and allow earlier energization. It reduces the size and weight of the grid connection platform and lowers the capital and operating cost of offshore power transmission.