地域と言語を選択してください

メニュー

Features Norway 14-04-2021

3 min read

Ny transformatorstasjon sikrer strømmen til Sørøya

New substation ensures power to Sørøya Foto: Anne Ryum-Olsen/Hasvik Foto

Hammerfest Energi sikrer Breivikbotn i Hasvik kommune pålitelig strømforsyning med en ny transformatorstasjon. Til prosjektet på Sørøya har Hitachi ABB Power Grids levert 66 kV EDI-bryter og 10 MVA 66/22 kV transformator til hovedentreprenør Goodtech. 

Ordren ble signert og komponentene bestilt tidlig i 2020 - før koronaviruset rammet verden for alvor. Etter hvert som pandemien spredte seg, og land etter land stengte ned, ble det klart at kjeden av leverandører og fabrikker ikke kunne tilfredsstille ønsket leveringstidspunkt fra kunden Goodtech.

Kreativ problemløsing

For å kunne overholde forpliktelsene i henhold til kontrakten med Goodtech satte Hitachi ABB Power Grids i gang en rekke tiltak. En annen bryterleveranse fra fabrikken i India ble bygget om på fabrikken i Ludvika i Sverige for å tilfredsstille Goodtech sine tekniske spesifikasjoner. I tillegg mobiliserte fabrikkspesialister fra Ludvika og personell fra bryterservice og transformatorservice i Drammen til anlegg på kort varsel for å bistå i montasje og tilpasninger.

Levert på tid til tross for en utfordrende koronasituasjon
Da fabrikken til Hitachi ABB Power Grids i India måtte stenge ned lyktes det fabrikken i Ludvika å hente tilsvarende komponenter fra et annet prosjekt i stedet. Man unngikk dermed en lang forsinkelse på leveransen til Goodtech.
Da fabrikken til Hitachi ABB Power Grids i India måtte stenge ned lyktes det fabrikken i Ludvika å hente tilsvarende komponenter fra et annet prosjekt i stedet. Man unngikk dermed en lang forsinkelse på leveransen til Goodtech.

Magne Reierson, Chief Operating Officer, Goodtech
«Da koronasituasjonen oppstod, så vi at det ble en stor utfordring for mange leverandører å få produktene levert til anlegg innen de tidsfristene som var avtalt i forkant av pandemien. Effektbryteren vi hadde bestilt så ut til å bli over fire måneder forsinket i forhold til hva vi kunne akseptere overfor vår sluttkunde. Etter mange samtaler med Hitachi ABB Power Grids kom vi frem til en løsning som tilfredsstilte kravene i kontrakten og som kunne bli levert innen gjeldende tidsfrister. Vi takker Hitachi ABB Power Grids for meget godt samarbeid og god service i den vanskelige situasjonen som oppstod.»

Christer Olerud, Market Manager, Hitachi ABB Power Grids
«Vi stod overfor en potensiell lang forsinkelse, men historien fikk heldigvis en lykkelig slutt. Dette prosjektet viser hvordan enhetene i Hitachi ABB Power Grids er løsningsorienterte og tilpasningsdyktige i en vanskelig og utfordrende tid. Utstyret til transformatorstasjonen på Sørøya ble levert i tide og uten ekstra kostnad for kunden. I en anstrengt smittesituasjon ble arbeidet på anlegget utført av vårt høyt kvalifiserte og fleksible servicepersonell i godt samarbeid med Goodtech på en sikker måte uten at noen ble smittet.» 

Den nye koblingsstasjonen til Hammerfest Energi sørger for strømforsyningen til værutsatte Breivikbotn, som er kommunesenteret i Hasvik. (FOTO: Hammerfest Energi)
Den nye koblingsstasjonen til Hammerfest Energi sørger for strømforsyningen til værutsatte Breivikbotn, som er kommunesenteret i Hasvik. (FOTO: Hammerfest Energi)

Viktig for strømforsyningen

Totalinvesteringen på 45 millioner kroner er den største enkeltinvesteringen til Hammerfest Energi i Hasvik kommune noensinne. Den nye transformatorstasjonen ble idriftsatt i slutten av november 2020. Her blir spenningen transformert fra 66 kV og ned til 22 kV. 

Transformatorstasjonen erstatter en eldre stasjon og sikrer strømforsyningen til kommunesenteret i Hasvik. Stasjonen er utrustet med aggregatpakke som sikrer innbyggerne strøm ved feil på hovedlinjen.

UN sustainability goals 7-9-11-13-15-17-Norwegian

Flere artikler

Part of categoryFeatures
09-04-2021 | 3 min read

Siste brikke på plass i STATCOM-leveransen til Skillemoen

Step-down-transformatoren fra Hitachi ABB Power Grids ble trygt fraktet de åtte kilometerne fra havnen i Alta til nye Skillemoen transformatorstasjon som bygges for å styrke forsyningssikkerheten i Finnmark.
Part of categoryFeatures
Transformatorservice, transformatorverksted. Trafoservice. ABB's transformer repair workshop, transformerservice. Drammen, Norway. 25 January 2010. Photo: Peter Tubaas - ABB
28-04-2021 | 4 min read

Transformatorservice – med sirkulærøkonomi i ryggmargen

I mer enn 20 år har Hitachi ABB Power Grids sin enhet for Transformatorservice hatt som kjernevirksomhet å forlenge levetiden til eksisterende transformatorer, noe som både reduserer ressursbruken og reduserer kostnader.