Välj din region och ditt språk

OK

Meny

FOX Multiservice Platform

Trådbundna nätverk

MÖJLIGGÖRA SNABBA, SÄKRA OCH TILLFÖRLITLIGA NÄTVERK FÖR ÖVERLÄGSEN DRIFTSEFFEKTIVITET.
Trådbundna nätverk möjliggör kommunikationslösningar med fullständigt fokus på elnätsoperatörers driftsbehov.

Hitachi Energys ledande expertis för att uppfylla kraven från tillämpningar med kommunikationsnätverk är unik. Våra trådbundna lösningar syftar till att uppfylla de högsta tillgänglighetskraven i krävande driftsmiljöer, samtidigt som de säkerställer förväntningar på långa livscykler för minskade totala driftskostnader.

Vi lägger även stor vikt vid cybersäkerhet som en viktig funktion som ger kundens nätverk högre prestanda, tillgänglighet och konkurrenskraft.

businessman hand working on laptop computer with digital layer business strategy and social media diagram on wooden desk

Upptäck hur vi ger viktiga infrastrukturoperatörer möjlighet att koncentrera sig på och utföra sina kärnuppdrag.

Ledande uppdragskritiska trådbundna lösningar i mer än 75 år

Specialkonstruerad utrustning i nyttokvalitet som byggs från grunden och uppfyller kraven från krävande miljöer såväl som stränga krav på motståndskraft och uppdragskritisk cybersäkerhet.
Deterministiska, utbyggbara realtidsbeteenden och prestationsfokuserade nätverk.
Hållbara lösningar som möjliggörs av extra lång utrustningslivscykel och utvecklingsfunktioner, egenskaper och möjligheter

KOMPROMISSLÖS DRIFTSPRESTANDA

Garanterad prestanda för de flesta viktiga tillämpningarna, med felfria implementeringar som undviker oselektiva eller falska utlösningsskador på elnätets stabilitet.

FRAMTIDSSÄKER

Våra lösningars flexibilitet möjliggör anpassning till nya krav, medan teknikledning inom kraftbolagstillämpningar garanterar en framtidssäker lösning för OT-nätverk.

HÖGSTA TILLGÄNGLIGHET OCH SÄKERHET

En ”alltid aktiv” och tillförlitlig kommunikationsinfrastruktur för alla tillämpningar, inklusive uppdragskritisk drift. Våra kvantsäkra, befästa realtidstillgängliga krypteringslösningar tillhandahåller den högsta säkerhetsnivån för viktigaste tillämpningarna.

INSYN I ELNÄTET

Kraftbolagskunder har åtkomst till realtidsdata via robust kommunikation, vilket ger dem möjlighet att minska avbrotten i elnätet och åtgärda problem innan slutkunden påverkas.

DISTRIBUTIONSKOSTNAD

Vårt intuitiva användargränssnitt och driftledningssystemet FOXMAN-UN säkerställer enkel drift av OT-infrastrukturen. Multiservicenätverk i kombination med den extra långa livscykeln tillhandahåller den lägsta totala ägandekostnaden. 
AI (Artificial Intelligence) concept. Communication network.

Den nya föregångaren för uppdragskritiska kommunikationsnätverk: Multiprotocol Label Switching-Transport Profile (MPLS-T)

Kunders framgångsberättelser

power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka in er förfrågan så kontaktar vi er