Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Digitalization in Energy System

Digitalisering

Minskningen av koldioxidutsläpp omvandlar vårt energisystem och driver en accelererad övergång från fossilbaserad till förnybar kraftproduktion och elektrifiering av transport-, industri- och byggnadssektorer. Detta skapar ett behov av att optimera energin både lokalt och i hela systemet, vilket leder till ett komplext ”system av system” som måste integreras och hanteras. Digitalisering är det enda sättet att hantera denna komplexitet och förenklar kontextualiseringen av enorma mängder data. Men detta måste balanseras med att hantera och optimera dagens verksamheter. Hitachi Energy kan hjälpa er med att navigera i detta alltmer komplexa energilandskap. Vi har den rätta kombinationen av uppkopplade produkter, mjukvarubaserade lösningar och digitalt aktiverade tjänster för att lösa verkliga utmaningar och tillföra verkligt värde.

Digitalt i praktiken

Hitachi Energys hållbarhet drivs av konvergensen mellan IT och OT

Hjälper er att låsa upp verkligt affärsvärde med digitalisering

Förnybar energi är den snabbast växande källan för kraftproduktion. Oavsett om den drivs separat som en enda produktionskälla som en vindkraftspark eller solcellsanläggning eller kombineras i hybrid- eller virtuella anläggningar är förnybara energikällor nyckeln till utfasningen av fossila bränslen och elektrifieringen av ekonomin. Liksom många andra branscher genomgår förnybar energi en digital omvandling, där man fattar mer datadrivna beslut, blir mer flexibel och får mot mer autonom verksamhet.

Digitalisering skapar verkligt affärsvärde för ägare och operatörer av förnybara anläggningar genom att låsa upp:

  • Tillförlitlighet och motståndskraft
  • Effektivitet
  • Trygghet och säkerhet
  • Flexibilitet

Digitalt i praktiken – förnybar energi

Digitala kärnfunktioner

Energy Connect Industrial IoT-plattform

Energy Connect är en industriell  IoT-plattform för insamling av och bearbetning av data som möjliggör Hitachi Energys portfölj av digitala lösningar. Till skillnad från generella IoT-plattformar har den utformats specifikt för tillämpningar energibranschen där det är viktigt att samla in och aggregera data från avlägsna platser som transformatostationer och flytta den till molnet på ett säkert, tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt.

Insamling av realtidsdata från tillgångar som transformatorer, ställverk, batterienergilagringssystem och elbilsladdare ger möjlighet att fatta effektiva och välgrundade beslut om dessa tillgångar. Uppdaterad information ger insyn i tillgångarnas skick och möjliggör mer avancerade applikationer som hantering av asset performance management.

Brist på tillförlitlig eller inaktuell information kan leda till förseningar i att svara på viktiga händelser, vilket potentiellt kan orsaka oplanerade avbrott eller katastrofala fel. Tillförlitliga data är grunden för bättre och snabbare beslutsfattande.

Att samla in data är bara ett sätt att uppnå verkligt värde, vilket är holistisk övervakning av alla övervakade tillgångar. Med Hitachi Energys Lumada-programvaruportfölj kan insikter om presetanda över tid säkerställa optimal drift och avkastning på gjorda investeringar.

Energy Connect-plattformen består av två huvudkomponenter: Edge och Core. 

Energy Connect använder branschledande cybersäkerhet:
 

  • Energy Connect Edge kontrolleras helt av Energy Connect Core, vilket säkerställer att ändringar inte kan göras från Edge-sidan.
  • Även om kanten är ansluten till Internet svarar den inte och reagerar inte på några anslutningsförsök som görs var som helst online, förutom i Energy Connect Core-miljön.
  • Alla anslutningar och data krypteras under transport och i vila.
  • Edge-identitet autentiseras med ett X.509-certifikat, säkrat i ett fysiskt datachip för betrodd plattform.
  • Åtkomst till plattformen skyddas av verifiering av användaridentitet, brandväggar och policyer som upprätthåller lämplig åtkomstnivå för specifika ändamål.

Våra referenser

power plant engineer for substation

Kontakta oss

Låt oss bli er partner på er resa mot digitalisering

Nyheter

Ytterligare resurser

Påskynda energiomställningen med artificiell intelligens

De globala energisystemen omvandlas och flera viktiga trender driver AI:s potential att påskynda energiomställningen.