Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Substation Automation

Stationsautomation, skydd och styrning

Vi har kunskapen för att kunna leverera kompletta automationslösningar för elnät och fördelningsstationer för att hålla era tillgångar säkra. 

Vi överbryggar klyftan – möjliggör den digitala fördelningsstationen

Hitachi Energys digitala fördelningsstation synkroniserar teknik för tillförlitlig elkraft och överbryggar klyftan mellan analog och digital teknik för att skapa osynliga möjligheter för moderna kraftbolag. 

Stationer är stöttepelarna i alla elnät.

Utan tillräckligt skydd blir dessa fördelningsstationer föremål för många olika felsituationer.

Hitachi Energy har hållit fördelningsstationer säkra och skyddade under mer än 100 år, med hjälp av skyddsreläer och brytare som är anslutna via skottsäker telekommunikation.

Vi erbjuder stationsskydd, stationsstyrning och automationslösningar som säkerställer högsta driftskompatibilitet tack vare internationella standarder som IEC 61850 och ger elnätsoperatörer och -ägare högsta effektivitet och ökad produktivitet.

Och nu kan våra digitala stationslösningar öka styrningsmöjligheter, underlätta integreringen av intermittenta förnybara energikällor och förbättra säkerheten genom att ersätta kopparkablar med fiberoptik.

Era kunder förväntar sig säker, ren och tillförlitlig energi. Vi digitaliserar elnätet så att ni kan uppfylla dessa förväntningar.

Vårt utbud

Fallstudier

Nyheter

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er