地域と言語を選択してください

メニュー

Features Oslo 05-05-2021

4 min read

Venter på høststormene for å få satt trådløs overvåking av overspenningsavledere på prøve

Foto: Lyse

Sensorteknologi fra Hitachi ABB Power Grids testes ut av nettselskapet Lyse Elnett i et pilotprosjekt på Ullandhaug transformatorstasjon i Stavanger. Målet er å finne ut om overvåkningen kan effektivisere vedlikehold og styrke forsyningssikkerheten. 

På Ullandhaug transformatorstasjon står i dag tre sensorer fra Hitachi ABB Power Grids som kontinuerlig overvåker lekkasjestrøm i milliampere fra overspenningsavlederne til transformatorstasjonen. Overspenningsavledere beskytter komponenter i kraftforsyningen mot overspenning, som følge av lynnedslag eller andre hendelser i nettet, og har til nå ikke vært vanlig å overvåke i sanntid.

Når vi utvikler løsningene sammen, får vi et bedre resultat. Det er sikkert bra for leverandørene at de har kunder som stiller kritiske spørsmål, sier leder for drift og vedlikehold i Lyse Elnett, Frank Boholm.

- Vi skal teste systemet noen måneder til og hadde trengt noen skikkelig høststormer for å få satt det ordentlig på prøve, sier Trond Thorbjørnsen, senior forretningsutvikler i Lyse FoU & Innovasjon. – Men vi har allerede fått en del svar. Installasjonen er enkel, og sensorene fungerer og sender data problemfritt via det trådløse sensornettverket LoRaWAN. Kontroll av overspenningsavledere har vært en manuell jobb til nå ved hjelp av telleverk. Men vi ser et potensiale i å digitalisere prosessen, for å ytterligere styrke kraftforsyningen og effektivisere driften. Pilotprosjektet er helt i tråd med hvordan Lyse ser for seg framtidens kraftnett, sier han. 

Måler lekkasjestrøm over avlederen

Ved å overvåke lekkasjestrømmen kan den trådløse sensoren gi nettselskapet kontinuerlig informasjon om tilstanden til avlederen, slik at de potensielt kan oppdage feil før den inntreffer. Om det skjer en hendelse i nettet, der en avleder har vært i funksjon og havarert, vil sensoren sørge for at den raskt kan identifiseres og byttes. I tillegg vil økt lekkasjestrøm også kunne gi en indikasjon på økende belegg av salt og forurensing på anlegget. Det betyr at nettselskapet kan bruke de samme målingene til å identifisere behov for rengjøring av stasjonen, før det forårsaker en feilsituasjon. Informasjonen om størrelse på lekkasjestrømmen og tidspunkt er også verdifull data, som sammen med andre data kan gi økt innsikt om hendelser i nettet.

- Vi er nysgjerrige på teknologi som gjør at vi kan drive smartere og styrke strømforsyningen til kundene våre. Vi leter alltid etter løsninger som fungerer og er robuste. Vi setter pris på at leverandører som Hitachi ABB Power Grids tar initiativ til samarbeid i en tidlig fase av utviklingen av et produkt. - Når vi utvikler løsningene sammen, får vi et bedre resultat. Det er sikkert bra for leverandørene at de har kunder som stiller kritiske spørsmål, sier leder for drift og vedlikehold i Lyse Elnett, Frank Boholm.

- Vi er veldig fornøyde med at vi ha fått sjansen til å teste ut den nye trådløse sensoren i samarbeid med Lyse. De er kjent for å gå foran i bruk av ny teknologi for å optimalisere driften av kraftnettet sitt. Hvis vi skal kunne levere produktene som gjør kraftnettene rustet for framtiden, trenger vi ambisiøse kunder som er villige til å teste ut ny teknologi, sier Knut Herdlevær, leder for digitalisering i Hitachi ABB Power Grids i Norge. 

Infrastruktur er viktig, enten det gjelder kraftoverføring eller veitransport. Her et bilde fra Forus, like sør for transformatorstasjonen på Ullandhaug.
Infrastruktur er viktig, enten det gjelder kraftoverføring eller veitransport. Her et bilde fra Forus, like sør for transformatorstasjonen på Ullandhaug.

Første test av sitt slag

Samarbeidet omfatter fire partnere, Hitachi ABB Power Grids, Lyse Elnett, Lyse Fiber (Altibox) og Lyse FoU & Innovasjon. Sensorene ble installert i oktober 2020, og pilotprosjektet løper i første omgang fram til oktober 2021. Dette er trolig den første testen av tilnærmet sanntids-overvåkning av overspenningsavledere her i Norge.

- Gjennom pilotprosjektet har vi allerede avdekket nye potensielle bruksområder for sensoren, som vi nå vil studere videre. Lyse Elnett ønsket blant annet å se på om sensoren kan redusere behovet for rengjøring av isolatorer. Slike samarbeidsprosjekter er avgjørende for oss som leverandør for å kunne utvikle de beste digitale løsningene, sier Herdlevær.

Sensoren kommuniserer via et kommunikasjonsnettverk (LoRaWAN) som  Lyse Fiber (Altibox) bygger ut over hele landet. Systemet er ekstremt energieffektivt og dermed ideelt for trådløs kommunikasjon fra batteridrevne komponenter. Strømforsyning får det oppladbare batteriet fra innebygget solcellepanel på sensoren, noe som gjør at man unngår ekstra kabling under installasjonen.

- I Lyse har vi heldigvis et så stabilt nett at vi foreløpig ikke har hatt hendelser som har gitt oss så mye informasjon om hvordan sensorene fungerer. Men i teorien vil dette gi oss nyttig data, som vi kan bruke til å forbedre regularitet og redusere driftskostnader. Begge deler er godt nytt for forbrukerne. For oss blir denne typen løsninger alltid en vurdering av kostnader opp mot nytteverdi. I løpet av testperioden regner vi med å finne ut om teknologien gir oss de svarene vi trenger, sier Boholm. 

Flere artikler