Choose your region and language

Go

Menu

Features Finland 16-04-2024

2 min read

Tehoa ja luotettavuutta aurinkovoiman tuotantoon – 6 vinkkiä

Aurinkopaneelien valinnalla on merkitystä, mutta vähintään yhtä tärkeää on se, miten sähköä siirretään ja muunnetaan aurinkopuistossa ja miten puisto liitetään sähköverkkoon. Hitachi Energyn Björn Nyberg esittelee tärkeimmät vaiheet ja valinnat.
Kuvassa Solution Manager Björn Nyberg Hitachi Energyltä

1. Hyvä esisuunnittelu luo pohjan aurinkopuiston menestykselle

Hitachi Energy tunnetaan parhaiten sähkövoimateknologian tuotteista ja palveluista, mutta yhtiön osaaminen kattaa myös sähköjärjestelmien perusteellisen esisuunnittelun. Huolellinen aurinkopuiston esisuunnittelu, teknisten ratkaisujen valinta ja optimointi laskevat kustannuksia ja minimoivat riskejä. Esisuunnittelun myötä aurinkovoimahankkeen toteuttamiskustannukset samoin kuin elinkaaren aikaiset kustannukset laskevat.

 

2. Modulaariset ratkaisut laskevat hankkeen kokonaiskustannuksia

Aurinkopaneelien tuottama tasasähkö on muutettava vaihtosähköksi, ja jännite sen jälkeen nostettava, jotta voidaan minimoida häviöt aurinkovoimapuiston sisäverkossa. Tähän tarvittavat invertterit, muuntajat ja apujärjestelmät voivat olla osa yhtä kokonaispakettia tai erillistoimituksia. Usein kustannustehokkain ratkaisu on modulaarinen kokonaisuus, joka tuodaan suoraan työmaalle valmiille perustuksille.

 

3. Verkon vaatimukset ohjaavat suunnittelua – keinot valitaan itse

Silloin, kun aurinkovoimapuisto liitetään 110 kilovoltin verkkoon, tarvitaan sähköasema, jossa myös sähkönlaatuun liittyvät seikat on otettu tarkasti huomioon. Hyvä lähtökohta on laadukkaan päämuuntajan ohella modulaarinen, tehdasvalmisteinen sähköasemarakennus, johon keskijännitekojeistot, relekaapit ja apusähköjärjestelmät on sijoitettu valmiiksi jo tehtaalla. Sähköasemarakennus tuodaan yhtenä tai useampana moduulina suoraan tehtaalta.

Sähköasemalle voidaan sijoittaa myös sähkön laatua kompensoivat laitteet, joita verkkoon liittyminen saattaa edellyttää. Sähkön laatu on noussut yhä tärkeämmäksi voimalaitoshankkeissa. Laitevalikoiman lisäksi yhtiö tarjoaa aurinkovoimapuiston kehittäjälle vuosikymmenien kokemuksen ja asiantuntemuksen. Verkko on mahdollista myös mallintaa parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

 

4. Aurinkopuiston akkuvarasto on paljon enemmän kuin pelkkä varasto

Kun sähköntuotanto on epätasaista, kuten aurinkovoimapuistossa, akkuvarastolla voidaan sovittaa tarjontaa kysyntään. Tämä ei ole kuitenkaan välttämättä kiinnostavin tai kannattavin tapa hyödyntää akkuvarastoa aurinkovoimapuistossa. Akkuvarasto on pikemminkin työkalu, jolla voidaan optimoida koko aurinkovoimapuiston toimintaa.

Akkuvaraston paras hyöty voi esimerkiksi tulla siitä, että sitä hyödynnetään ennustevirheiden korjaamisen lisäksi myös reservimarkkinoissa. Lisäksi voidaan käyttää akkuvarastoa verkon muovaamiseen (Grid Forming).

 

5. Ohjaus, automaatio ja valvonta mahdollistavat koko puiston optimoinnin

Jotta aurinkovoimapuiston laitteista saadaan täysi hyöty irti, tarvitaan ohjaus- ja automaatiojärjestelmä, jonka avulla eri laitteiden ja järjestelmien rajapinnat saadaan hallintaan. Hitachi Energyn  järjestelmät sopivat puiston laitteiden ohjaukseen ja valvontaan sekä ulkopuoliseen tiedonvaihtoon. Lisäksi yhtiö tarjoaa ratkaisuja omaisuuden hallintaan, oli puistoja sitten yksi tai useampia.

 

6. Aurinkopuiston hyvä kunnossapito varmistaa sen toimivuus koko elinkaarelle

Aurinkovoimapuiston elinkaari on tyypillisesti 20–30 vuotta. Vuosikymmenien aikana niin puistossa kuin sen ulkopuolellakin ehtii tapahtua paljon. Jotta puisto tuottaisi sähköä optimaalisesti elinkaarensa alusta loppuun, kunnossapitoon kannattaa panostaa alusta alkaen. Hitachi Energy tarjoaa muun muassa teknistä neuvontaa, asennuksia, testauksia, ennakoivaa huoltoa, laitteiden uusintaa, koulutuksia ja järjestelmäpäivityksiä. Yhtiö voi  myös ottaa vastuun kunnossapidosta kokonaisuutena suomalaisen asiantuntijaorganisaation voimin ja toimia myös puiston käytönjohtajana.

Katso webinaaritallenne: Ratkaisut aurinkovoimaloihin

Tutustu ratkaisuihimme

Yhteydenotto

Kuvassa Björn Nyberg Hitachi Energy
Björn Nyberg
+358 50 334 2415