Choose your region and language

Go

Menu

Features Finland 24-04-2024

3 min read

Vuosikymmenien yhteistyö: Hitachi Energy tukee Turku Energia Sähköverkkoja energiamurroksessa

Turku Energia Sähköverkot on tehnyt yhteistyötä Hitachi Energyn kanssa vuosikymmenien ajan. Yhteiseen matkaan on mahtunut lukuisia muuntaja- ja GIS-kauppoja, elinkaarisopimuksen solmiminen sekä teknologiayhteistyön jatkuva kehittäminen. Tänä päivänä katseet ovat vihreän siirtymän edistämisessä ja Turun seudun sähkönjakelun turvaamisessa.
Kuvassa Turku Energia Sähköverkkojen Harri Suma sekä Hitachi Energyn Juha Muhonen ja Jari Valkama Hitachi Energyn muuntajatehtaalla Vaasassa

Turku Energia Sähköverkkojen Harri Suma sekä Hitachi Energyn Juha Muhonen ja Jari Valkama Hitachi Energyn muuntajatehtaalla Vaasassa. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 110 vuotta siitä, kun Strömberg käynnisti muuntajien teollisen tuotannon Sörnäisissä. Nykyisin Hitachi Energyn Vaasan-tehdas on Suomen suurin ja merkittävin muuntajia valmistava tehdas ja tärkeä osa kansallista sähkön huoltovarmuutta.

Hitachi Energyn ja lähes koko Turun seudun sähkönjakelusta ja -siirrosta vastaavan Turku Energia Sähköverkkojen yhteistyö käynnistyi jo 1980-luvulla. Vuosikymmenten saatossa maailma ja sen mukana myös energia-ala on muuttunut paljon: vihreä siirtymä etenee vauhdilla ja yhteiskunta sähköistyy. Sähkön osuus Euroopan energiankulutuksesta on nykyisin noin neljännes ja sen odotetaan kasvavan yli 50 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.

”Tämän saavuttaminen edellyttää vuoteen 2050 mennessä noin nelinkertaisen sähköntuotantokapasiteetin ja samalla jopa kolminkertaisen määrän sähköenergiaa vuoteen 2020 verrattuna. Suuri osa tästä uudesta tuotantokapasiteetista tulee vaihtelevista uusiutuvista energialähteistä, kuten tuulivoimasta”, toimialajohtaja Juha Muhonen Hitachi Energystä sanoo.

Energiamurroksella on omat vaikutuksensa sähköverkkoyhtiöihin, mikä näkyy myös Turku Energia Sähköverkkojen ja Hitachi Energyn yhteistyössä.

”Teimme vuoden 2022 alussa kaupat kolmikäämimuuntajasta, jonka avulla saamme 10 kV:n lisäksi myös 20 kV:n jännitteen. Korkeampaan jännitetasoon siirtyminen on meille välttämätöntä sähkönjakelun turvaamiseksi sähkönkulutuksen kasvaessa muun muassa maalämpöpumppujen ja sähköautojen lisääntyvän suosion myötä”, sanoo Turku Energia Sähköverkkojen sähköverkkomestari Harri Suma.

”Tämä on 15 vuoden sisään toinen kolmikäämimuuntaja, jonka Hitachi Energy on meille toimittanut. Myös suurin osa muista muuntajistamme on Hitachi Energyn toimittamia”, hän jatkaa.

Uusi muuntaja sijoitetaan toukokuussa Kemppilän sähköasemalle, jossa se korvaa Hitachi Energyn jo 50 vuotta sitten toimittaman muuntajan. Korvattava täysin tomintakykyinen muuntaja siirretään käyttöön toisaalle Turku Energia Sähköverkkojen verkossa.

 

Elinkaarisopimus pitää kaiken ajan tasalla

Useiden muuntajien lisäksi Hitachi Energy on vuosien varrella toimittanut Turku Energia Sähköverkoille neljä kaasueristeistä GIS-suurjännitelaitosta (Gas Insulated Switchgear). Suma oli mukana jo 80-luvulla, kun Hitachi Energyn GIS-laitoksia otettiin käyttöön Turun Raunistulassa ja Ilpoisissa.

”Suurin yhteinen projektimme on ollut Myllyahteen maanalaiselle sähköasemalle vuonna 2016 toimitettu GIS-laitos, joka korvasi ilmaeristeisen kytkinlaitoksen”, Suma muistelee.

Vuonna 2008 Turku Energia Sähköverkot ja Hitachi Energy solmivat elinkaarenhallintasopimuksen, joka kattaa kaikki Turku Energia Sähköverkkojen komponentit ja sähköverkon automaation ohjelmistot sekä muun muassa laadukkaat GIS-laitosten huoltopalvelut pidentämään komponenttien käyttöikää ja ympäristömyönteisyyttä.

”Elinkaarisopimus on tiivistänyt yhteistyötämme; pidämme yhteyttä säännöllisesti ja saamme tukea helposti. Pysymme Turussa koko ajan kartalla muun muassa laitteidemme käyttöiästä, saatavilla olevista varaosista ja uusista teknologioista ja niiden mahdollisuuksista. Lisäksi esimerkiksi laitevian sattuessa saamme Hitachi Energyltä nopeasti tiedon siitä, keneen olla yhteydessä”, kertoo Suma.

”Ja koska meillä on vastavuoroisesti ajantasaiset tiedot Turku Energia Sähköverkkojen laitekannasta sekä tulevista investoinneista, voimme palvella ja antaa tuotetukea entistä tehokkaammin”, Juha Muhonen lisää.

Yritykset kokoontuvat vuosittain yhteiseen teknologiapäivään, jossa käydään läpi esimerkiksi GIS-laitosten tuotekehityksen tuoreimmat askeleet sekä mahdolliset Turku Energia Sähköverkkojen GIS-laitosten modernisointi- ja varaosatarpeet. Näin tulevaisuuden kunnossapitotöistä on helppo sopia yhdessä.

Elinkaarisopimus on tiivistänyt yhteistyötämme; pidämme yhteyttä säännöllisesti ja saamme tukea helposti.

Harri Suma
sähköverkkomestari,
Turku Energia Sähköverkot

Koska meillä on vastavuoroisesti ajantasaiset tiedot Turku Energia Sähköverkkojen laitekannasta sekä tulevista investoinneista, voimme palvella ja antaa tuotetukea entistä tehokkaammin.

Juha Muhonen
toimialajohtaja,
Hitachi Energy 

Vastavalmistunut laajamittainen avaava huolto

Kun GIS-laitosta huolletaan asianmukaisesti, yltää sen käyttöikä useisiin vuosikymmeniin.

”Olemme juuri toteuttaneet avaavan huollon Turun suurimmalla GIS-laitoksella Koroisissa. Kyseessä oli kolmas avaava huolto, jonka olemme Turku Energia Sähköverkoille tehneet”, Muhonen sanoo.

Avaavassa huollossa GIS tyhjennetään kokonaan eristekaasusta. Kun kaasu on puhdistettu ja kojeisto huollettu, palautetaan kaasu takaisin. Huollon yhteydessä myös uusitaan vanhenevat komponentit.

”Hitachi Energyn antama tuotetuki on ollut erinomaista. Kun tuotteet vuosien varrella kehittyvät, parannellaan myös näitä vanhoja GIS-laitoksia”, Suma kiittelee.

 

Uusi eristekaasu vähentää päästöjä

GIS-laitoksissa on jo pitkään käytetty SF6-eristekaasua eli rikkiheksafluoridia, joka on erittäin voimakas kasvihuonekaasu. Kaasu mahdollistaa laitteiden kompaktin koon sähköverkossa.

Maaliskuussa 2024 voimaan tulleen Euroopan Parlamentin ja Euroopan Neuvoston kaasuasetuksen myötä 52 - 145 kV:n SF6-kaasueristeisiä kytkinlaitteitä ei voi enää käyttöönottaa EU alueella vuoden 2028 jälkeen.

”Hitachi Energyn EconiQ-tuoteperheen ratkaisussa SF6 korvataan kaasuseoksella, joka vähentää ympäristövaikutuksia merkittävästi. Olemme toimittaneet GIS-kojeistoja 145 kilovolttiin ja jopa 420 kilovolttiin saakka ja kehitystyömme jatkuu edelleen kaikilla jännitetasoilla – pitäen kuitenkin kiinni kompaktista koosta ja tuoteturvallisuudesta”, kertoo Muhonen.

Myös Turku Energia Sähköverkot tulee tulevaisuudessa ottamaan käyttöön SF6-vapaita kojeistoja.

”Elinkaarisopimuksemme myötä Hitachi Energyllä on lista tulevista investoinneistamme ja he ovat jo meille esitelleet SF6-vapaita GIS-ratkaisuja. On hienoa, että he pystyvät tarjoamaan näitä ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja ja tukemaan verkkoyhtiöitä vihreässä siirtymässä”, Suma sanoo.

Yhteydenotto

Juha Muhonen
Juha Muhonen
+358 50 334 3520