Välj din region och ditt språk

OK

Meny

EconiQ™ - Eco-efficient High Voltage Portfolio

EconiQ™ – Miljöeffektiv högspänningsportfölj

Påskyndar övergången mot en framtid med koldioxidneutral energi

EconiQ, vår miljöeffektiva portfölj för hållbarhet, använder banbrytande teknik utan svavelhexafluorid (SF6) som har visats minska koldioxidavtrycket avsevärt under hela livscykeln.

Vår färdplan för EconiQ:s högspänningsportfölj visar hur skalbar vår teknik är och gör det möjligt för kunder och branschen att snabbt övergå till miljöeffektiva lösningar. Nu mer än någonsin behövs banbrytande teknik som EconiQ för att skapa en framtid med hållbar energi.

Färdplan för EconiQ-högspänningsportföljen

EconiQ miljöeffektiv högspänningsportfölj
Betydande minskning av koldioxidavtrycket

Exceptionella miljölösningar

Relaterade artiklar