Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Sustainable energy future

Smart Life

Med förnybar energi i centrum för energiomställningen vänder sig städerna till utsläppsfria transporter, smarta byggnader och digitala lösningar för en grönare morgondag. Smartare och mer robusta elnät kommer att spela en nyckelroll i denna omställning. En sak är tydlig: Den koldioxidneutrala framtiden är elektrisk och Hitachi Energy har förstått sambandet. 

Mot en hållbar energiframtid

Hitachi Energy tillhandahåller lösningar för att uppnå visionen om smarta, gröna och beboeliga städer där alla människor och framtida generationer kan njuta av en hög livskvalitet.

Skapar en smartare morgondag idag

Världen rör sig mot en ekonomi med små koldioxidutsläpp genom integrering av förnybar energi och infrastruktur för smarta laddningar inom ramen för hållbarhet, samtidigt som livskvaliteten förbättras. Vi strävar efter att övervinna följande utmaningar med våra innovativa lösningar:

Övergång till utsläppsfri transport

Växande förnybar energiproduktion

Digitalisering och körning av smarta elnät

Smart stads- och industriinfrastrukturplanering för 2022 och framåt kräver nya idéer om effektiv och säker eldistribution. Vi är redo att hjälpa dig med detta genom hållbara lösningar.

Digitalisering

Förmågan att utnyttja rätt data för att fatta intelligenta beslut om verksamheten är avgörande för att ett företag ska lyckas på dagens marknader. Digitaliseringen ger utrymme för smidighet och anpassningsförmåga.

Hitachi Energy  smart-life digitalization

Elkvalitet

Elkvalitet är en hög prioritet för allmännyttiga företag, industrier och transportoperatörer. Vi erbjuder teknikledarskap, uppbackat av en dokumenterad erfarenhet av att ta itu med olika utmaningar och förbättra standardpraxis. 

SCADA och styrsystem

Ta kontroll över ditt elnät med avancerade lösningar för SCADA, avancerade distributionshanteringssystem (Advanced Distribution Management Systems, ADMS), marknadshanteringssystem (Market Management Systems, MMS), historik, energihanteringssystem (Energy Management Systems, EMS) och generationshanteringssystem (Generation Management Systems, GMS) för att hålla ditt nätverk motståndskraftigt mot alla nya operativa utmaningar som uppstår. 

Senaste nytt

Kundcase