Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Hitachi Energys hållbarhetsrapport

Vi har åtagit oss att bidra till en hållbar utveckling och påverka miljön och människorna positivt.

På Hitachi Energy är hållbarhet i centrum för vårt syfte -  att främja en hållbar energiframtid för alla.

Hitachi Energy är en viktig partner och bidrar starkt till den globala strävan mot en verklig energiomställning. Vi arbetar dagligen med att utveckla världens energisystem för att gör det mer hållbart, flexibelt och säkert. Som banbrytande teknik .ledare samarbetar vi med kunder och partner för att möjliggöra en hållbar energiframtid  - för dagens generationer och kommande. Vi tror att hållbar utveckling kan uppnås genom partnerskap och att innovation kommer från öppet och transparent samarbete med kunder, leverantörer och partners.

Hållbarhet är kärnan i vårt syfte. Vi är fast beslutna att agera nu och driva verksamheten på ett hållbart sätt för att ta itu med den brådskande globala energiomställningen.

Claudio Facchin, VD, Hitachi Energy

Hitachi Energy strävar kontinuerligt efter att fullt ut integrera sitt syfte inom, över och bortom sin affärsstrategi för att leverera sina egna hållbarhetsmål samt hjälpa sina kunder och andra intressenter att uppnå och överträffa sina egna. 

Vår strategiska plan för hållbarhet 2030 sammanfattar vårt åtagande att agera och driva affärer baserat på fyra pelare: planetmänniskorfred och partnerskap. 

Vår första årliga hållbarhetsrapport presenterar vårt strategiska tillvägagångssätt samt vår styrning, miljö och sociala resultat (ESG) i hela vår värdekedja. I linje med globala standarder och krav presenterar vår rapport vår strategi för hållbarhet som en resa och ett delat ansvar som kräver samarbete, samverkan och aktivt deltagande från olika intressenter.