Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Samlokalisering

Det digitala ekosystemet utvecklas snabbt. Denna utveckling har accelererat sedan början av 2020 och vi ser en fortsatt ökning av behovet av anslutning över hela världen.

Oöverträffade värden för samlokaliseringsdatacenter

Under alla faser av ditt projekt har Hitachi Energy den beprövade expertisen för att hjälpa samlokaliserade datacenter att säkerställa snabb driftsättning, minimera kostnader genom modulär design och maximera drifttiden genom vårt globala nätverk av serviceexperter.

Snabb utplacering

Snabb driftsättning genom standardiserad och förtillverkad utformning av fördelningsstationer som säkerställer tillgänglighet dygnet runt vid driftstart.

Kostnadsbesparingar 

Förtillverkad och repeterbar design för snabb driftsättning minskar mängden anläggningsarbeten och tiden på plats med sömlös uppgradering eller expansion.

Maximal drifttid 

Teknisk och operativ support nära till hands som skyddar din investering för att säkerställa tillgänglighet och tillförlitlighet.

Framtiden för samlokaliseringsdatacenter

75bn

ökade IoT-anslutningar mellan 2020 och 2025

27%

Sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR)

2x

energiförbrukning under de kommande fem åren

Förtillverkat gasisolerat ställverk med högspänning (GIS)

Konfigurationer med enkelhusenhet (SHU) eller flerhusenhet (MHU) finns tillgängliga för alla vanliga ställverkslayouter från 66 kV upp till 170 kV. 

Förtillverkad PASS Hybrid utomhus

PASS-lösningar (kontakt- och brytarsystem) är förtillverkade och förtestade med enkel, helt monterad för transport. PASS kräver minimala el- och anläggningsaktiviteter för fördelningsstationen.

Teknisk rådgivning och designsupport

Redan från projektets början hjälper Hitachi Energy dig att bedöma lokala elnätskrav och optimera din fördelningsstationsdesign för snabbare leverans och konstruktion, följt av tjänster för kontinuerlig drift. 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt datacenterprojekt?